IF czy WHETHER

Wyraz "whether" to odpowiednik polskiego 'czy'. Nie występuje jednak na początku pytań typu 'Czy widziałeś ten film?'. Używa się go natomiast w zdaniach podrzędnych takich jak 'Zastanawiam się, czy widziałeś ten film\':

(1) I wonder whether they will arrive on time.
Zastanawiam się, czy oni przybędą na czas.
(2a) Will they arrive on time?
Czy oni przybędą na czas?
(2b) *Whether they will arrive on time?

W takich zdaniach, "whether" może na ogół występować wymiennie z "if" (tutaj: 'czy'):

(3) Dennis wasn\'t sure whether/if he would be able to go to the party.
Dennis nie był pewien, czy będzie mógł pójść na przyjęcie.
(4) You should ask whether/if you may leave your luggage here.
Powinieneś zapytać, czy możesz zostawić tutaj swój bagaż.

Jeśli "if" oznacza 'jeżeli', nie możemy go zastąpić wyrazem "whether\":

(5a) If you work hard, you\'ll pass the test.
Jeżeli będziesz ciężko pracował, zdasz ten test.
(5b) *Whether you work hard, you\'ll pass the test.

Po niektórych czasownikach preferowane jest użycie "whether\", a nie "if " Do wyrazów tych należą: "advise" ('doradzać'), "consider" ('rozważać'), "discuss" ('dyskutować'):

(6) She\'s worked for them before, so I suppose she could advise whether to accept the offer or not.
Ona już kiedyś dla nich pracowała, sądzę zatem, że mogłaby ci doradzić, czy przyjąć tę ofertę czy nie.
(7) Before you get married, you should consider whether you want the marriage more than the wedding.
Zanim się pobierzecie, powinniście się zastanowić, czy pragniecie małżeństwa bardziej niż samego ślubu.
(8) My parents discussed whether they should allow me to go to the trip.
Moi rodzice dyskutowali, czy powinni pozwolić mi wyjechać na wycieczkę.

Po przyimkach możliwe jest jedynie użycie "whether\":

(9a) We had a big argument about whether we can afford a new car.
Mieliśmy wielką kłótnię, czy stać nas na nowy samochód.
(9b) *We had a big argument about whether we can afford a new car.

Po "whether" (ale nie po "if") możemy używać bezokolicznika z "to\":

(10a) My brother finds it difficult to decide whether to quit this job.
Mój brat nie może się zdecydować, czy zrezygnować z tej pracy.
(10b) *My brother finds it difficult to decide if to quit this job.
(11) Sally can\'t make up her mind whether to leave for Sweden or not.
Sally nie może się zdecydować, czy wyjechać do Szwecji czy nie.

Konstrukcję "whether ... or..." przetłumaczymy jako 'czy..., czy...', 'niezależnie od tego, czy..., czy...'. Konstrukcji tej używa się często dla podkreślenia faktu, że dwie różne opcje mają ten sam skutek:

(12) Whether they stay at my house or at the hotel, it\'ll take them one hour to get from the station.
Czy zostaną u mnie, czy w hotelu, droga z dworca zajmie im godzinę.
(13) You\'ll have to pay the same, whether you go by bus or train.
Będziesz musiał zapłacić tyle samo, niezależnie od tego, czy pojedziesz autobusem czy pociągiem.

Często stosuje się tu wyrażenie "it doesn\'t matter whether ... or..." ('nie ma znaczenia, czy..., czy...'):

(14) For my manager it doesn\'t matter whether you are experienced in marketing or not.
Dla mojego dyrektora nie ma znaczenia, czy ktoś ma doświadczenie w marketingu, czy nie.

\"Whether... or..." odnosi się również do dwóch różnych czynności, których wybór rozważamy:

(15) I must decide in a week\'s time whether to join the expedition or stay at home.
Muszę za tydzień podjąć decyzję, czy przyłączyć się do tej wyprawy czy zostać w domu.

Jeżeli jeden z członów konstrukcji "whether... or..." jest zanegowany, możliwe są trzy struktury składniowe:

(16a) Whether you study or not, you\'re going to pass the exam.
(16b) Whether you study or whether you don\'t, you\'re going to pass the exam.
(16c) Whether or not you study, you\'re going to pass the exam.
Będziesz się uczył czy nie, zdasz ten egzamin.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...