principle/ principal

principle/ principal[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: Please, notify us of any change of your itinerary – you are the principle source of information for us.
Poprawnie: Please, notify us of any change of your itinerary – you are the principal source of information for us.

Wyraz ‘principle’ oznacza „(etyczną) zasadę postępowania”, „(mechaniczą) zasada działania”. Np. ‘He is immoral, he has no principles’ („On jest niemoralny, nie ma zasad”).

Warto zwrócić uwagę na zwroty ‘on principle’ („dla zasady”, „w imię zasad”) i ‘in principle’ („w zasadzie”, „generalnie”), np. ‘- Franz, why did you do this? – I did it on principle’ („- Franz, dlaczego to zrobiłeś? – W imię zasad”). ‘In principle I agree with you’ („W zasadzie się z tobą zgadzam”).

Natomiast wyraz ‘principal’ jako rzeczownik oznacza „zwierzchnika”, „dyrektora”, a jako przymiotnik znaczy „najważniejszy”, „najistotniejszy”, „kluczowy”. Np. ‘Our school principal says that education is a principal value’ („Dyrektor naszej szkoły mówi, że edukacja jest najistotniejszą wartością”).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy principle/ principal
Loading ...