AFFECT i inne podobne wyrazy

Czasownik „affect” znaczy ‘wywierać wpływ’, ‘mieć skutki’, ‘atakować (jakiś organ – o chorobie)’, np.:

(1a) I hope this minor incident will not affect our relationship.
Mam nadzieję, ze ten drobny incydent nie wpłynie na nasze relacje.
(1b) *I hope this minor incident will not effect our relationship.
(2) Although this isn’t a spelling test, spelling mistakes can still affect your overall grade.
Chociaż to nie jest sprawdzian z ortografii, błędy w pisowni mogą jednak wpłynąć na całościową ocenę.
(3) He got pneumonia, and then the disease affected his kidneys.
Miał zapalenie płuc, a później choroba zaatakowała także nerki.

Inne znaczenie słowa „affect” to ‘udawać’, ‘odgrywać’, ‘silić się na’, ‘przejmować czyjąś manierę’, np.:

(4) Will affected a posh accent to blend in unobtrusively with the other guests.
Will udawał, że mówi z arystokratycznym akcentem, aby wtopić się niezauważalnie w towarzystwo innych gości.

W odniesieniu do ubioru czasownik ten może też odpowiadać polskim wyrażeniom ‘lubić ubierać’, ‘często nosić’, np.:

(5) Robin always affects snazzy clothes.
Robin lubuje się w wystrzałowych ubraniach .

Jako rzeczownik wyraz „affect” to specjalistyczny termin z zakresu psychologii oznaczający ‘afekt’ (przymiotnik – „afffective”, np. „an affective disorder” ‘zaburzenie emocjonalne’). Należy go odróżnić od rzeczownika „affection” ‘emocjonalne zaangażowanie’, ‘uczucie’ (przymiotnik – „affectionate”, np. „affectionate kisses” ‘czu³e poca³unki’), np.:

(6) He tried to play on my affections.
Próbował zagrać na moich emocjach.

Z kolei rzeczownik „affectation” odnosi się do ‘maniery’, ‘pozy’, ‘sposobu, w jaki ktoś się z czymś obnosi’, np.:

(7) His affectation of wealth was pathetic.
Jego obnoszenie się z zamożnością było żałosne.

Czasownik „affect” ze względu na podobne brzmienie bywa mylony z czasownikiem „effect”. Tymczasem wyraz „effect” znaczy ‘doprowadzać do’, ‘powodować’, ‘skutkować (czymś)’ i spotykany jest głównie w dość oficjalnym zwrocie „effect a change/changes” (‘wywołać zmianę/zmiany’), np.:

(8) She tried, with no success, to effect radical changes in the curriculum: the other faculty members just wanted to carry on doing things the old way.
Bez powodzenia próbowała przeprowadzić gruntowne zmiany w programie studiów: pozostali pracownicy wydziału chcieli po prostu dalej robić wszystko po staremu.

Jako rzeczownik „effect” odnosi się do ‘efektu’, ‘wpływu’, ‘jednorazowego skutku’ (przymiotnik – „effective” ‘skuteczny’), np.:

(9) Economic indicators already suggest that the crisis is yet to have a knock-on effect on consumers’ buying power.
Wskaźniki ekonomiczne już sugerują kryzys, który dopiero wywrze niebezpośredni wpływ na siłę nabywczą konsumentów.


Podstawowe znaczenie czasownika „affect” (‘wpłynąć na coś’) można wyrazić po angielsku jako „have an effect on” (‘mieć wpływ na coś’):

(10a) Strangely enough, the recent divorce in James’s family hasn’t affected his performance at school.
Niedawny rozwód w rodzinie Jamesa nie wpłynął, o dziwo, na jego wyniki w szkole.
(10b) Strangely enough, the recent divorce in James’s family hasn’t had an effect on his performance at school.
Niedawny rozwód w rodzinie Jamesa nie miał, o dziwo, wpływu na jego wyniki w szkole.

Warto też zapamiętać, że „personal effects” to ‘rzeczy osobiste’ (przedmioty, które ktoś ma przy sobie np. w momencie aresztowania).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne AFFECT i inne podobne wyrazy
Loading ...