IN FRONT OF czy AHEAD OF

Sformułowanie „in front of (something/somebody)” znaczy ‘naprzeciwko (czegoś/kogoś)’, ‘przed (czymś/kimś)’ i jest używane szczególnie wtedy, gdy odnosimy się do statycznego położenia, usytuowania dwóch przedmiotów lub osób, np.:

(1a) The enemy’s tank was in front of our house.
Czołg nieprzyjacielski stał przed naszym domem.
(1b) *The enemy’s tank was ahead of our house.

Zwrotem „in front of” można posłużyć się także w znaczeniu ‘w obecności (kogoś)’, np.:

(2) Never show that you are weak in front of the class.
Nigdy nie okazuj słabości w obecności klasy.

Kiedy mówimy o względnym położeniu rzeczy lub osób, zwłaszcza w kontekście ruchu (poruszania się w tym samym kierunku lub pojawiania się na drodze), używamy sformułowania „ahead of (something/somebody)” ‘przed (czymś/kimś)’, ‘z przodu’, np.:

(3) Only five runners were ahead of my uncle.
Tylko pięciu biegaczy było przed moim wujkiem.
(4) He saw a tree ahead of them.
Zobaczył przed nimi drzewo.
(5) There are sixty-seven other boys ahead of my son on the waiting list.
Przed moim synem w tej kolejce oczekujących jest sześćdziesięciu siedmiu innych chłopców.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne IN FRONT OF czy AHEAD OF
Loading ...