Przedimek angielski (article) - pomijanie

Przedimek angielski (article) - pomijanie

Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo, kiedy należy pomijać angielski przedimek (article).

Angielski przedimek opisany jest także w artykułach:


Angielski przedimek (article) - wprowadzenie

Angielski przedimek "A/AN"

Angielski przedimek "A/AN" czy"ONE"

Angielski przedimek (article) a nazwy własne

Angielski przedimek (article) - pomijanie

Angielski przedimek "THE"
Nieobecność przedimka "a"/"an" określa się czasem jako tzw. przedimek zerowy (por. PRZEDIMEK „A/AN"; PRZEDIMEK „THE"). Z sytuacją taką stykamy się w następujących wypadkach:


- przed rzeczownikami niepoliczalnymi (por. RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE):


(1) I rarely drink tea without sugar.

Rzadko piję herbatę bez cukru.Często rzeczowniki niepoliczalne występują natomiast w wyrażeniach typu "a ... of ..." np.: "a loaf of bread" (‘bochenek chleba'), "a piece of information" (‘(pojedyncza) informacja', por. KAWAŁEK - OKREśLENIA), "a grain of sand" (‘ziarenko piasku'), "a sheet of paper" (‘kartka papieru'), "a pane of glass" (‘szyba'), "a pot of jam" (‘słoik dżemu'), "a drop of oil" (‘kropla oleju') itd.


- przed rzeczownikami w liczbie mnogiej:


(2) I bought flowers yesterday.

Kupiłem wczoraj kwiaty.


- przed nazwami posiłków "breakfast" (‘śniadanie'), "dinner" (‘obiad'), „tea" (‘podwieczorek'), "supper" (‘kolacja'), jeśli nie poprzedza ich dodatkowe określenie:


(3a) We usually have breakfast at seven.

Zazwyczaj jemy śniadanie o siódmej.

(3b) *We usually have a breakfast at seven.

(4) I had a very good supper.

Zjadłem bardzo dobrą kolację.


Przedimek "the" pomijamy natomiast w następujących wypadkach:


- przed nazwami większości ulic, jeśli nie poprzedza ich dodatkowe określenie:


(5) I used to live on Holly Drive.

Mieszkałam przy Holly Drive.- przed rzeczownikami abstrakcyjnymi, jeżeli nie są używane w konkretnym znaczeniu (tak jak w przykładzie (7)):


(6) Giving advice can turn against you.

Dawanie rad może obrócić się przeciwko tobie.

(7) The advice of my mother helped me a lot.

Bardzo pomogła mi rada mojej matki.- przed nazwami gier, zabaw sportowych:


(8) He loves playing basketball.

On uwielbia grać w koszykówkę.


- przed rzeczownikami poprzedzonymi zaimkami dzierżawczymi lub wskazującymi oraz rzeczownikiem z końcówką „-‘s" (por. DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI „-‘S"):


(9) Take off your jacket!

Zdejmij marynarkę!

(10) She gave me her book.

Dała mi swoją książkę.

(11) Mike's remarks were rather embarrassing.

Uwagi Mike'a były dość żenujące.


- przed rzeczownikiem "nature" w znaczeniu sił przyrody, por.:


(12) They admired the beauties of nature.

Podziwiali piękno przyrody.

(13) Nature can be destroying.

Natura może być niszcząca.

(14) What is the nature of this chemical?

Jakie są właściwości tego pierwiastka?


- przed nazwami własnymi poza niektórymi omówionymi w haśle PRZEDIMEK A NAZWY WŁASNE


Przedimka "the" nie używamy też przed rzeczownikami "bed", "hospital", "church", "prison", „ jail", "school", "college", "university", "court" w ich podstawowych użyciach, np. "go to bed" ‘iść do łóżka, żeby w nim spać', "go to school/university/college iść do szkoły itd., żeby się uczyć', "go to church" ‘iść do kościoła, żeby się modlić'. W innych wypadkach przedimka "the" nie można pominąć, por.:(15) He was tired and he went to bed.

Był zmęczony i położył się spać.

(16a) A: Where is my book?

Gdzie jest moja książka?

(16b) B: It's on the bed.

Jest na łóżku.

(17) Mary studies a lot. She's at school now.

Mary dużo się uczy. Jest teraz w szkole.

(18) He learnt patience at the university of life.

Nauczył się cierpliwości na uniwersytecie życia.

(19) I went to church for a requiem mass.

Poszłam do kościoła na mszę żałobną.

(20) I went to the church to see the new altar.

Poszłam do kościoła zobaczyć nowy ołtarz.Przedimka "the" używamy przed rzeczownikiem "sea", jeżeli mamy na myśli morze jako akwen lub odnosimy się do wybrzeża. Gdy natomiast mówimy o byciu marynarzem, byciu na wycieczce morskiej jako pasażer bądz załoga statku itp., przedimek "the" opuszczamy:


(20) We've been at sea for five days.

Jesteśmy na morzu od pięć dni. (w domyśle: tyle trwał dotąd nasz rejs)

(21) When he was twenty he ran away to sea to become a sailor.

Gdy miał dwadzieścia lat, uciekł na morze, żeby zostać marynarzem.

(22) She lives by the sea.

Ona mieszka nad morzem.Jeżeli rzeczownik "home" występuje samodzielnie, tzn. bez dodatkowych określeń, nie poprzedzamy go przedimkiem "the":


(23) He's at home now.

On jest teraz w domu.


Gdy jednak towarzyszą mu inne określenia, przedimek "the" występuje:


(24) Many years ago that was the home of my mother.

Wiele lat temu to był dom mojej matki.


Jeżeli rzeczownika "office" używamy w znaczeniu pomieszczenia, budynku, w którym się pracuje, właściwe jest użycie przedimka "the". Gdy jednak mowa jest o pozycji bądz odpowiedzialności, zwłaszcza związanej z działalnością polityczną, przedimek opuszczamy.


(25) Mr Jones went to the office.

Pan Jones poszedł do biura.

(26) Their party has been out of office for two years.

Ich partia nie sprawowała władzy przez cztery lata.Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Przedimki Przedimek angielski (article) - pomijanie
Loading ...