Lewis Carroll-Jabberwocky

Jabberwocky
'Twas brillig, and the slithy toves
did gyre and gimble in the wabe.
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
"Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
the frumious Bandersnatch!"

He took his vorpal sword in hand:
Long time the maxome foe he sought-
So rested he by the Tumtum tree,
And stood a while in thought.

As in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came.

One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack.
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

"Has thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Calloh! Callay!
He chortled in his joy.

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

CZasy w języku angielskim

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Główna Czytelnia Wiersze Lewis Carroll-Jabberwocky
Loading ...