Państwa i miasta


Nazwa gry: Państwa i miasta
Autor: Elżbieta i Tomasz Wareccy
Cel gry: Rowój słownictwa

Materiały potrzebne uczniowi: -
Materiały potrzebne Nauczycielowi: -

Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Jedna osoba w grupie tworzy następującą tabelę.

COUNTRY ANIMAL PLANT/FRUIT/DRINK VERB THING TOTAL


Oczywiście kategorie można zmieniać lub dodawać nowe, np. jobs, hobby, clothes, itd.

Nauczyciel mówi alfabet i w kolejności przedstawiciele grup mówią: Stop! Następnie nauczyciel podaje literę na którą wszyscy uzupełniają swoje tabele. Dla przykładu, gdyby literą tą było ‘p’ to kolumna powinna wyglądać w ten sposób:


COUNTRY Poland
ANIMAL pig
PLANT/FRUIT/DRINK plum
VERB pray
THING pen
TOTAL

Grupa, która skończy pierwsza mówi stop a nauczyciel odlicza 5 sekund. Następnie grupa, która zwyciężyła czyta swoje słowa a pozostałe porównują swoje odpowiedzi.

Punktacja:
Jeśli nikt nie ma słowa z danego hasła grupa otrzymuje 20 pkt. Jeśli grupa A ma inne słowo niż grupa B a grupa C nie ma żadnego słowa to otrzymują one po 15 pkt. Jeśli grupa A ma to samo słowo co grupa B a grupa C nie ma żadnego to otrzymują one po 10 pkt. Jeśli grupa A ma to samo słowo co grupa B a grupa C ma inne słowo to grupy A i B otrzymują po 5 pkt a grupa C 10 pkt. Jeśli wszystkie grupy mają to samo słowo to otrzymują one po 5 pkt.

Grupa, która pierwsza skończyła może dostać 20 pkt premii jeśli wszystkie jej słowa były poprawne.

Wygrywa ta grupa, która zdobędzie najwięcej punktów.Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Loading ...