PRE-EMPTION

PRE-EMPTION- right to stipulate the priority of purchasing the appointed thing in case of selling it by the other party, or right of first refusal to purchase something before it is sold to someone else. ex: The item of the pre-emption can be sold to the third party only on condition that the party entitled to the pre-emption doesn’t carry out one’s right. PRAWO PIERWOKUPU-to prawo do zastrzeżenia pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na wypadek sprzedaży jej przez drugą stronę, inaczej prawo pierwszej odmowy kupna rzeczy zanim zostanie ona sprzedana komuś innemu. np. Przedmiot prawa pierwokupu może być sprzedany trzeciej stronie tylko pod warunkiem, że strona uprawniona do pierwokupu swego prawa nie wykona.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Loading ...