HOMICIDE

it is a kind of crime the consequence of which is person’s death. All functions of human brain must cease permanently and irreversibly. This result must be caused by another person’s action or forbearance. There are two types of homicide;

A) murder- killing a person in voluntary action commiting peculiar atrocities (cruelty), a rape, a robbery using guns or explosives.

Ex. He killed this businessman in fire-arm attack.

B) homicide commited of passion- when the perpetrator acts in a state of strong commotion (fluster) caused by circumstances. In perpetrator’s behaviour emotions prevail over intellect and it restrains the brain function of control. Moreover this action is exculpated by the moral rules existed in the society eg. adultery (marital infidelity), strong insult etc.

Ex. He was shocked and shot his wife and her lover.

ZABÓJSTWO

rodzaj zbrodni, ze skutkiem w postaci spowodowania śmierci mózgowej człowieka czyli spowodowanie trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji mózgu. Skutek ten może być efektem działania lub zaniechania. Są dwa typy;

A) Morderstwo- umyślne zabicie człowieka popełnione ze szczególnym okrucieństwem, zgwałceniem, rozbojem, z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych itp.

B) Zabójstwo w afekcie- gdy sprawca działa w stanie silnego wzburzenia spowodowanego okolicznościami. W jego zachowaniu biorą górę emocje a nie intelekt co powoduje ograniczenie kontrolującej funkcji mózgu. Ponadto musi to być działanie usprawiedliwione z punktu widzenia funkcjonujących w społeczeństwie zasad moralnych np. zdrada małżeńska, ciężka obelga itp.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Loading ...