FCE - Egzamin First Certificate in English - testy do FCE, wyniki

FCE

UWAGA!!! ZMIANY W EGZAMINACH CAMBRIDGE FCE i CAE w 2008 roku!

Egzamin FCE to pierwszy poważniejszy egzamin z języka angielskiego. Składa się z części pisemnej (test znajomości praktycznej angielskiego, test rozumienia tekstu, esej), rozumienia ze słuchu, rozmowy na zadany temat. Wymaga ok. 550 godzin nauki. Poziom podobny do wymogów maturalnych (intermediate/upper-intermediate). FCE nie zwalnia z matury oraz sam w sobie nie uprawnia do nauczania języka angielskiego.

FCE - Kurs FCE - nauka słówek
FCE - Testy Certyfikat FCE
FCE - Poradnik dla nauczycieli FCE - Poradnik dla ucznia

 

Egzamin FCE - korzyści


* FCE jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.

* FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

* FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

* FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

* FCE jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.

* FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

* Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.

* Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

 

Egzamin FCE - szczegóły i porady

Reading
Writing
English in Use
Listening
Speaking

 

Przykładowy egzamin FCE - część pisemna

Pobierz (sample papers)

 

Prosimy zgłaszać niedziałające nagrania video.
KLIKNIJ TUTAJ, aby dokonać zgłoszenia. Należy podać nazwę lub link do nagrania.

 Przykładowy speaking FCE - parts 3 & 4 - The Supermarket

 

 Przykładowy speaking FCE - parts 3 & 4 - Special Interests

 

 Przykładowy speaking FCE - paper 5

 

 Przykładowy speaking FCE - parts 3 & 4 - Speaking Noise

 

 Przykładowy speaking FCE - part 2

 

 

 Przykładowy listening FCE (Test 1)

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4

 

Przykładowy listening FCE (Test 2)

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4

 

Odpowiedzi do egzaminu FCE

FCE 2007 (klucz do pliku 0101, czerwiec 2007)
FCE 2007 (klucz do pliku 0102, czerwiec 2007)
FCE 2006 (klucz do pliku 0100, grudzień 2006)
FCE 2006 (klucz do pliku 0101, grudzień 2006)
FCE 2006 (klucz do pliku 0101, czerwiec 2006)
FCE 2006 (klucz do pliku 0102, czerwiec 2006)
FCE 2005 (klucz do pliku 0100, grudzień 2005)
FCE 2005 (klucz do pliku 0101, grudzień 2005)

Egzamin FCE - skala ocen

Oceny pozytywne
ocena A - 80% i więcej
ocena B - 75% - 79%
ocena C - 60% - 74%

Oceny negatywne:
ocena D 55% - 59%
ocena E 54% i mniej

Przebieg egzaminu FCE

FCE PAPER 1 (Reading) - czytanie ze zrozumieniem; trwa 75 minut

Składa się z 4 części (35 pytań - dopasowywanie zdań do tekstu, wypełnianie luk, test wielokrotnego wyboru), z których każda (od 350 do 700 słów) zawiera tekst zaczerpnięty z różnych źródeł (np. reklama, l iteratura, artykuły, raporty, korespondencja, materiały informacyjne). Kandydaci muszą się wykazać zrozumieniem tekstu, jego głównych tematów , struktury, oraz zdolnością rozumienia z kontekstu.

FCE PAPER 2 (Writing) - pisanie; trwa 90 minut

Składa się z 2 wypracowań zawierających od 120 do 180 słów; jedno, obowiązkowe, to oparty na przeczytanym tekście list, drugie, do wyboru z czterech, może być napisane w formie np. artykułu, raportu, listu, opowiadania lub sprawozdania z przeczytanej lektury. Kandydaci muszą się wykazać znajomością słownictwa i struktur językowych , precyzyjnym sposobem wypowiadania się oraz realizacją zadania postawionego przez egzaminatorów .

FCE PAPER 3 (Use of English) - zastosowanie języka; trwa 75 minut

Kandydaci rozwiązują test 65 pytań, w których badane są umiejętności wyboru z podanych wariantów, wypełniania tekstu samodzielnie wymyślonym zwrotem, przekształcania podanych słów w inne części mowy, oraz poprawiania błędów

FCE PAPER 4 (Listening) - rozumienie ze słuchu; trwa ok. 45 minut

Kandydaci słuchają 4 części (30 pytań) - tekstów odtwarzanych z kasety (dwa razy każdy tekst). Test sprawdza umiejętność zrozumienia odtwarzanego tekstu i wykonania odpowiednich zadań w formie wielokrotnego wyboru, wypełnienia luk, robienia notatek. Odtwarzane nagrania mogą być wiadomościami telefonicznymi, komentarzami, instrukcjami, opowiadaniami, przemówieniami, wiadomościami telewizyjno - radiowymi itp., zawierającymi najrozmaitsze akcenty.

FCE PAPER 5 (Speaking) - rozmowa; trwa 15 minut

Kandydaci są egzaminowani w parach przez dwóch egzaminatorów, z których jeden przysłuchując się rozmowie ma za zadanie dokonać oceny kandydatów, drugi natomiast uczestniczy w rozmowie i zadaje pytania. W pierwszym etapie egzaminator zadaje pytania, które pomagają osobie zdającej przedstawić się. W drugim etapie kandydaci wypowiadają się kolejno na zadane tematy; jedna z części tego etapu polega na przeprowadzeniu krótką dyskusji pomiędzy kandydatami.. Test sprawdza czy kandydat używa poprawnych struktur gramatycznych, słownictwa, wymowy, oraz bada umiejętność wymiany opinii na zadany temat.

Przeczytaj także:

Regulamin, Szczegółowe informacje i wyniki egzaminu FCE

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy FCE FCE - Egzamin First Certificate in English - testy do FCE, wyniki
Loading ...