Egzaminy Pearson Education


Pearson Language Assessments
Dokładny opis egzaminów Pearson Education znajdziesz tutaj:

Ocena oraz rozpoznawalność umiejętności językowych

London Test of English

Cennik egzaminów Pearson

Lista ośrodków egzaminacyjnych

London Tests of English for ChildrenSkrótowe informacje:

Pearson, firma edukacyjna zajmująca czołową pozycję na rynku światowym, obejmująca swoim zasięgiem ponad 100 firm na całym świecie. jest instytucją z szerokim rodowodem, w jej skład wchodzą między innymi takie firmy jak: Pearson Education; The Penguin Group; The Financial Times; Pearson Longman; Pearson Assessments and Testing.

Pearson Language Assessments (PLA) to
w jednym połączenie fachowości, technologii oraz bazy pomocy dydaktycznych w dziedzinie testowania umiejętności językowych przygotowanych przez firmę Pearson Education. Celem PLA jest opracowywanie, promowanie oraz przeprowadzanie egzaminów London Test of English (LTE) oraz London Test of English for Children (LTEfC).

London Tests of English


Czym są London Tests of English?
London Tests of English (LTE) są egzaminami, umożliwiającymi ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe. Skierowane są do osób, które ukończyły 14 rok życia, a dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for speakers of other languages - ESOL). Egzaminy te uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Egzaminy składają się z dwóch części. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Natomiast druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej.

Czym różnią się London Tests of English od innych egzaminów?


Zastosowanie realistycznych poleceń.
Egzaminy London Tests of English sprawdzają umiejętność kandydatów posługiwania się poznanym językiem. Nie sprawdzają one konkretnych problemów językowych. Oznacza to, iż kandydaci nie będą rozwiązywali testów wielokrotnego wyboru dotyczących różnorodnych i oderwanych treściowo aspektów gramatyki lecz raczej będą musieli pokazać jak dobrze potrafią porozumiewać się po angielsku wykonując zadania praktyczne i realistyczne. W egzaminie tym punkty zdobywa się za właściwą realizację zadania oraz za skuteczność porozumiewania się.Zastosowanie poleceń opartych o scenariusze.

Wszystkie egzaminy LTE oparte są o pewien scenariusz, w który kandydat musi się zaangażować. Scenariusze to przeważnie tematy pojawiające się w większości nowoczesnych podręczników. Tak więc przykładowo w scenariuszu na temat jazdy na rowerze kandydat poproszony zostanie o wysłuchanie nagrania, zawierającego informacje dotyczące wypożyczania rowerów oraz rozmowę o jezdzie rowerem w mieście. Kolejnym zadaniem będzie przeczytanie tekstu związanego z tym samym tematem a w części oceniającej umiejętność pisania poleceniem dla kandydatów będzie przedstawienie własnej opinii na poruszanego w poprzednich częściach zagadnienia. Tematyka wymagająca bardziej wyszukanego słownictwa występuje na poziomach wyższych. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych scenariuszy: o
Wakacje i podróżowanie to określonych miejsc; o
Spędzanie czasu wolnego i rozrywka; o
Technologia; o
Edukacja i doświadczenie zawodowe w różnych kontekstach; o
Problemy współczesnego świata np. zanieczyszczenie/ochrona przyrody.


Zastosowanie dobrze znanych poleceń.
Zadania egzaminacyjne przypominają polecenia zawarte w dostępnych na rynku podręcznikach, kładących nacisk na komunikatywność. Przygotowania do egzaminu nie wymagają podporządkowania się jakiemuś konkretnemu programowi nauczania. Celem jest ocena wiedzy, jaką zdobyli kandydaci a nie zmuszenie nauczycieli do nauczania pod kątem naszych egzaminów. Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie testów egzaminacyjnych są czynnymi nauczycielami i / lub autorami podręczników.

Co jest celem London Tests of English (LTE)?

Celem LTE jest ocena oraz potwierdzenie postępu w nauce języka angielskiego. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz, aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach przystępujących do egzaminów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Ile wynosi długość nauki na poszczególnych poziomach zaawansowania?

Ze względu na różne tempo przyswajania materiału przez uczących się czas trwania nauki na poszczególnych poziomach zaawansowania nie jest ściśle określony. Jednakże można przyjąć, w stosunku do osób dorosłych, iż nauka na poziomie początkującym (A1) trwa przez okres od trzech do sześciu miesięcy a na poziomach od 1 do 3 przez jeden rok. Poziom 4 to około 18 miesięcy nauki po ukończeniu poziomu 3, i taki sam okres nauki należy założyć przy przejściu z poziomu 4 na 5.

Każdy poziom zaawansowania London Tests of English (z wyjątkiem poziomu początkującego - A1) stanowi ciągły, stopniowy i skumulowany zbiór pozyskanej wiedzy, a nie oderwaną kategorię nie mającą żadnego związku z nauką w okresie poprzednim. Zatem, kiedy kandydat przystępuje do kolejnego, wyższego poziomu zaawansowania London Tests of English, przyjmuje się, iż znane mu są zagadnienia poruszane przy nauczaniu na poprzednich stopniach zaawansowania a także, iż posiada odpowiednie umiejętności komunikatywne oraz językowe, będące w zakresie poziomów poprzedzających jego bieżący poziom nauki.

Dla osób w jakim wieku opracowywane są egzaminy London Tests of English?
Poziomy A1, 1,2 oraz 3 są odpowiednie dla dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia.
Poziomy 4 i 5 uznawane są jako wymagania przedwstępne przy przyjęciu na uczelnie wyższe Zjednoczonego Królestwa oraz przez instytucje kształcenia wyższego, a zatem są przystosowane dla osób powyżej 17 roku życia.
Dzieci w wieku od 8 do 13 lat mogą przystąpić do egzaminów London Tests of English for Children zanim podejdą do egzaminów London Tests of English na poziomu 1 lub 2, gdyż scenariusze i zadania testowe zawarte na tych poziomach zaawansowania wymagają od kandydatów większej dojrzałości. Szczegółowe informacje na temat London Tests of English for Children zawarte są w dostępnej broszurce.

Jakiego rodzaju materiały dydaktyczne powinny być stosowane w celu przygotowania kandydatów do egzaminów London Tests of English ?

Typy zadań i poleceń stosowanych w testach egzaminacyjnych są zbliżone do zadań pojawiających się w większości obecnie dostępnych podręczników metody komunikatywnej. Sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku doboru tematów do testów egzaminacyjnych. Materiał zawarty w większości obecnie dostępnych podręczników zapewnia odpowiednie przygotowanie do egzaminu LTE. Nie ma zatem potrzeby uczęszczania w specjalnym kursie przygotowującym do tego egzaminów. Testy egzaminacyjne z lat poprzednich można uzyskać z Edexcel Publications..

Kiedy można przystąpić do LTE?
Sesje egzaminacyjne London Tests of English odbywają się w maju, czerwcu oraz grudniu, a dniem przeprowadzania egzaminów jest zwykle sobota. Istnieje również możliwość zorganizowania sesji specjalnych w okresie innym aniżeli terminy podane powyżej, jednakże warunkiem ich przeprowadzenia jest odpowiednio duża liczba kandydatów. W przypadku ubiegania się o rozpatrzenie sesji specjalnych prosimy o kontakt z przedstawicielem lokalnym lub z Edexcel International.


Gdzie można przystąpić do egzaminu?

Zachęcamy placówki oświatowe, szkoły językowe oraz uczelnie wyższe, aby dokonały rejestracji jako centra egzaminacyjne, co umożliwi im przyjmowanie od kandydatów, w wewnątrz danej szkoły czy instytucji bądz od kandydatów zewnętrznych zapisów na egzaminy. Pearson Language Assessments będzie wymagać odpowiedniej dokumentacji ze strony wszystkich potencjalnych ośrodków egzaminacyjnych, w celu zapewnienia integralności przy przeprowadzaniu egzaminów zgodnych regulaminowo. Pearson Language Assessments zatrudnia Regionalnych Doradców Akademickich oraz międzynarodowych przedstawicieli, a w niektórych krajach współpracuje z działającymi lokalnie agentami lub przedstawicielami.

Jaka jest stosowana skala ocen na poszczególnych stopniach zaawansowania?
Oceny przyznawane za część pisemną egzaminu to Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).
Stopnie przyznawane za część ustną to: Wyróżnienie (Distinction), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).

 

 

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Pearson Egzaminy Pearson Education
Loading ...