Organizacja zawodów

1. Wstępny etap Olimpiady

Nauczyciele zapoznają uczniów z założeniami Olimpiady, omawiają tematykę i terminarz zawodów oraz wspólnie z kandydatami ustalają plan pracy. Następnie nauczyciele zgłaszają akces zawodników do Komitetu Okręgowego.

2. Zawody I stopnia

I etap Olimpiady przygotowują i koordynują Komitety Okręgowe. Ilość uczestników I etapu jest nieograniczona i swój akces do udziału w zawodach może zgłosić każdy uczeń (nie tylko z klasy maturalnej). Zawody polegają na wykonaniu przez ucznia pracy pisemnej (testu), która poprawiona i oceniona przez nauczyciela w/g klucza dostarczonego wraz z testem przez Komitet Główny zostaje przesłana do Komitetu Okręgowego. Po otrzymaniu prac, Komitet Okręgowy ustala, w porozumieniu z Komitetem Głównym, listę zawodników dopuszczonych do zawodów II stopnia. Następnie Komitety Okręgowe zawiadamiają uczniów za pośrednictwem szkoły o miejscu i czasie zawodów okręgowych. Wszystkie testy Olimpiady będą opierały się na programie nauczania języka angielskiego w szkole średniej.

3. Zawody II stopnia

II etap Olimpiady organizują Komitety Okręgowe. Zawody te składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pisemna część zawodów polega na wykonaniu przez zawodników pracy pisemnej (testu), który stopniem trudności jest zbliżony do testów stosowanych w ostatnich latach na egzaminach wstępnych na filologię angielską (informacja o testach zamieszczona została w ostatniej części internetowego informatora). Częścią testu pisemnego będzie komponent kulturowy, który w większym zakresie zostanie włączony do egzaminu ustnego. Egzamin ustny będzie miał na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim, a także sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA.

4. Zawody III stopnia

III etap Olimpiady organizuje Komitet Główny. Zawody III stopnia składają się z dwóch części: a) egzaminu pisemnego, który polega na wykonaniu przez uczniów testów gramatycznych, słownikowych, testów na rozumienie języka mówionego, etc. b) egzaminu ustnego, który polegać będzie na sprawdzeniu umiejętności prowadzenia swobodnej rozmowy w języku angielskim, a także na wykazaniu się pewnym zasobem wiedzy z zakresu historii, geografii, kultury, literatury i bieżących spraw politycznych itd., dotyczących głównie Wielkiej Brytanii i USA, ale także innych państw angielskiego obszaru językowego. Listę zawodników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (w liczbie 55 osób) ustala Komitet Główny, po czym zawiadamia ich o miejscu przeprowadzenia zawodów i ich terminie. Uczestnikom zawodów II i III stopnia zapewnia się zwrot kosztów podróży oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. 5. Ocena egzaminu ustnego na II i III etapie Skala ocen na egzaminie ustnym będzie dziesięciostopniowa. Ponadto osobno oceniać będzie się praktyczną wiedzę językową a osobno wiedzę z zagadnień kulturowo-literackich. Uzyskanie oceny negatywnej czy to za komponent językowy czy to za wiadomości ogólne (kultura, geografia, polityka, literatura) dyskwalifikuje zawodnika i odsuwa go od uczestnictwa w dalszych etapach Olimpiady. W wypadku wyraźnej różnicy między wynikiem egzaminu II i III stopnia Komitet Główny ma prawo dyskwalifikacji.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Olimpiada Organizacja zawodów
Loading ...