Mind doing sth.

Mind doing sth
Mind doing sth
Mind doing sth
Czasownika mind w znaczeniu nie lubić, przeszkadzać, mieć za złe używa się przede wszystkim w pytaniach i przeczeniach:
I don’t mind you behaving like this.
Nie przeszkadza mi, że się tak zachowujesz.
Do you mind smokers?
Czy ma pan coś przeciwko palaczom?
Za pomocą pytań “Do you mind...” lub “Would you mind...” możemy zapytać o pozwolenie:
Do you mind my smoking here?
Czy ma pan coś przeciwko temu, żebym tu zapalił?
W takim przypadku odpowiedzią zezwalającą jest:
No, please do.
Nie, proszę bardzo.
Jeśli używamy “if”, może nastąpić po nim czasownik w czasie przeszłym albo teraźniejszym:
Would you mind if I smoked here?
Would you mind if I smoke here?

Możemy zapytać o czyjąś postawę używając “Do you mind...”:
Do you mind if somebody shouts in the street?
Czy przeszkadza ci jak ktoś krzyczy na ulicy?
Za pomocą “Do you mind...” lub “Would you mind...” można też grzecznie poprosić:
Do you mind giving me some salt?
Czy mógłby pan dać mi sól?
Would you mind opening the window?
Czy mógłby pan otworzyć okno?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...