Ł6m house, 30 rooms, one careful anarchist collective: inside Britain's poshest squat

Group plan art installation after taking over Mayfair property dressed as builders

 

 

 

 

It is one of London's most exclusive addresses. Michelin-starred restaurants are just a block away, the US embassy is around the corner and Hyde Park is at the end of the road. To share the same postcode ought to cost millions.

But the new residents of 18 Upper Grosvenor Street, a raggle-taggle of teenagers and artists called the Da! collective, haven't paid a penny for their £6.25m, six-storey townhouse in Mayfair.

The black anarchist flag flapping from the first-floor balcony gives a clue what they are up to: since finding a window open on the first floor on October 10, the group has been squatting in the house, and only plan to leave when evicted. This might take some time: after almost a month, the deed owner — a company called Deltaland Resources Ltd, according to the Land Registry — doesn't appear to have noticed that the once-opulent building has been taken over.

The 30-plus rooms of the grade II-listed residence are now scattered with sleeping bags, mattresses, rucksacks spilling over with clothes and endless half-finished art installations. One room is full of tree branches while another hosts a pink baby bath above which dangle test tubes filled with capers.

They had been watching the building for "at least six months" before they decided to try moving in, said one member, Stephanie Smith, 21. "We had put tape on the keyhole and kept looking through the letter box to see if anyone had been there." Then, one October night, five of them decided to go in. Some wore high-visibility jackets to look like builders; Smith had a clipboard and fur coat. They propped their rented ladder up against the front of the building, and one man climbed on to the balcony.

"I went across to the window and I couldn't believe it when it was unlocked," said the squatter, who declined to give his name. " It was a really exciting moment."

Almost a month since the occupation began, no one from Deltaland Resources Ltd, which is registered in the British Virgin Islands, has been in touch. Meanwhile the locks have been changed. The Da! group has reconnected the utilities and says the bills will be paid.

Smith insists they have done nothing wrong. "Squatting is not a criminal offence, it's a civil matter," she said. "If the owners want to kick us out they will have to apply for an eviction notice. If anything, we are improving the building by mending leaks and things like that."

The group has had a mixed reception from the other residents of Upper Grosvenor Street. "Our next-door neighbours have been really nice; they've even let us use their wireless internet," said Smith. Another neighbour, a man called Alexander, has offered the services of a cook. But not everyone is happy. Jacques Dejardin, manager of a restaurant run by Michelin-starred chef Richard Corrigan, which was due to open last night, was horrified to discover this week it was directly opposite a squat.

" It's rather bewildering. When you move into an address like this you don't expect to have squatters as neighbours," Dejardin said. He needn't worry about the squatters popping in for dinner, though: they are firm devotees of freecycling and collect all their food from supermarket skips.

Squatters' sites

• In 2001, a £1.5m London house owned by former BBC chairman Gavyn Davies was taken over by squatters for 10 days. The uninvited guests annoyed neighbours with incessant bongo-playing.

• In 1993, 10 squatters moved into a house in west London belonging to the Sultan of Brunei. Though there were photographs in the property of the sultan with the Queen, the squatters said they did not know who owned the house until efforts to evict them were taken on behalf of "the government of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam".

• Last year Harry Hallowes, then 70, drew international attention after he became legal owner of a piece of Hampstead Heath, north London, where he had lived rough for more than 20 years. He was handed the deeds, worth £2m, after developers threatened to evict him.

 

caper – kapar

dangle – dyndać

evict – eksmitować

eviction notice – nakaz eksmisji

freecycling – używanie przedmiotów, których inni się pozbywają, np. spożywanie jedzenia, którego pozbywają się sklepy i restauracje

high-visibility jacket – kamizelka odblaskowa

incessant – nieustanny

leak – przeciek, dziura

opulent – bogaty, obfity

pop in – zaglądać do kogoś, wpadać z wizytą

raggle-taggle – obdarty, obszarpany

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Materiały przygotowujące do egzaminów do 40% taniej!

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

PERMIT czy ALLOW

Zarówno czasownik „allow”, jak i czasownik „permit” znaczą ‘pozwalać’, ‘zezwalać’, ‘dopuszczać (coś)’, np.:(1a) He allowed me to go to the d...

MUSTN'T czy DON'T HAVE TO, NEEDN'T czy D…

Przeczenie "need not" ("needn't") oznacza 'nie musieć' i jest używane jako zanegowany odpowiednik czasownika "must" 'musieć':(1a) A: Must I take my book with me?Czy muszę zabrać ze sobą moją książkę?(...

Przyimki - Przestrzeń

Przyimka „in” używamy przede wszystkim do opisu położenia wewnątrz jakiejś większej całości:(1) There are two people in the building.W budynku są dwie osoby.(2) I was born in a small town ...

BEZOKOLICZNIK

  Chcesz uczyć się języka, czytając kryminały? Angielski. Kryminał z samouczkiem dla początkujących. A Good Neighbour to doskonały sposób nauki!Sprawdź teraz >> ...

-WISE

Przyrostek "-wise" tworzy w połączeniu z niektórymi częściami mowy, głównie z rzeczownikiem, takie wyrazy złożone, które można by przetłumaczyć na język polski jako 'co do...', 'jeśli chodzi o...

DAWANIE NAPIWKÓW

W krajach anglojęzycznych do opłaty za niektóre usługi, np. strzyżenie włosów u fryzjera, posiłek w restauracji lub kurs taksówką, dodaje się zwyczajowy napiwek "'tip"):(1) She tipped the waiter L8...

BROADCAST czy AUDITION

Rzeczownik „audition” oznacza ‘przesłuchanie (w teatrze, operze itp.)’, ‘selekcję do przedstawienia, koncertu itp.’. Jest on często błędnie tłumaczony na język pols...

BETWEEN czy AMONG

Przyimki "among" (lub równoznaczny "amongst") i "between" występują w podobnych kontekstach, ich znaczenie jest jednak często odmienne.W przypadku, gdy mamy na myśli dzielenie się czymś, rozdzie...

MAŁPA - OKREŚLENIA

Posługując się angielskimi słowami "monkey" i "ape\", Polacy nie zdają sobie często sprawy, iż nie są to synonimy. Oba określenia tłumaczy się zazwyczaj na język polski jako 'małpa'. Rzeczowniki ...

Future Continuous

Czas przyszły ciągły (“future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + “...

CHILDISH czy CHILDLIKE

Przymiotnik "childish" można tłumaczyć na język polski w następujący sposób: 'dziecięcy', 'jak u dziecka', 'przypominający dziecko' itp.(1) His childish voice was barely audible.Jego dziecięcy...

PRESENT czy ACTUAL

Przymiotnikiem „actual” opisujemy coś lub kogoś ‘prawdziwego’, ‘istniejącego’, ‘realnego’, np.:(1) His actual words were completely different.Jego prawd...

IF czy WHETHER

Wyraz "whether" to odpowiednik polskiego 'czy'. Nie występuje jednak na początku pytań typu 'Czy widziałeś ten film?'. Używa się go natomiast w zdaniach podrzędnych takich jak 'Zastanawiam się...

CORPORAL czy CORPOREAL

Przymiotnik “corporal” jest dość formalny i znaczy ‘cielesny’, np.:(1) Corporal punishment is banned in all Polish schools.Kary cielesne są zakazane we wszystkich polskich szko...

Strona bierna

  Chcesz uczyć się języka angielskiego, czytając zabawne anegdoty? Przeczytaj Angielski w anegdotach. Celebrities! Sprawdź teraz >> STRONA BIERNA   Zdania w s...

SUGGEST

Czasownik "suggest" oznacza 'proponować', 'sugerować' i łączy się w zdaniu z formą "-ing\":(1) Mary suggested going to the cinema. Mary zaproponowała pójście (żebyśmy poszli) do kina.Dopełnieni...

SIC

Wyraz "sic" pochodzi z łaciny i odpowiada polskim wyrażeniom '(właśnie) tak, w taki sposób', '(świadomie) tak, w taki sposób (napisane)'. W języku angielskim pojawia się jedynie w stylu formalny...

HAD BETTER

Konstrukcji “had better” używa się wtedy, gdy chce się powiedzieć, że ktoś powinien coś zrobić, a więc do udzielania wskazówek i porad, również samemu sobie. Gramatycznie zachowuje się ona...

SENSIBLE and SENSITIVE?

Przymiotnikiem "sensible" ('rozsądny', 'sensowny') określić można osoby, które przy podejmowaniu decyzji kierują się raczej rozumem niż uczuciami, roztropnie dostosowując środki do celów, a poza...

ŻYWY - określenia

Określenia „alive”, „lively”, „living” i „undead” odnoszą się w różny sposób do tego, co żywe. Wyraz „living” możemy przetłumaczyć jako R...

NEED - RÓŻNE UŻYCIA

Słowo "need" może występować jako czasownik modalny o znaczeniu 'musieć' (lub jako typowy czasownik o znaczeniu 'potrzebować, wymagać'."Need" użyte jako zwykły czasownik przyjmuje końcówkę "-...

DRAUGHT, DRAFT czy DROUGHT

W brytyjskim angielskim rzeczownik "draught" oznacza m.in. 'przeciąg', np.:(1a) Could you close the door - I want to prevent this icy draught.Czy mógłbyś zamknąć drzwi - chciałabym zapobiec temu l...

Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły (“present continuous”) tworzy się poprzez dodanie do odmiennego czasownika posiłkowego “be” czasownika głównego w formie ciągłej (która nie podlega odm...

Can't help

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:(1) I can’t help loving you...

MISPLACE czy DISPLACE

Czasownik "displace" oznacza 'zastępować', np.:(1a) In modern cuisine cream is being displaced by yoghurt.We współczesnej kuchni śmietana jest zastępowana jogurtem.(1b) *In modern cuisine cream is...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Stranger Than Fiction

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Peter Bradshaw Friday December 1, 2006 The Guardian Screenwriter Zach Helm's comedy has some quirky points, but it's very sugary and sentimental, and feeble ...

Alice Part 4

Teksty udostępnione dzięki czytamy.pl Alice didn’t think that proved it at all; however, she went on, “And how do you know that you’re mad?” “To begin with,” sai...

Alarm at US drift over Middle East …

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"UK report reveals fears for future of Palestinians Patrick Wintour Wednesday July 21, 2004 The Guardian The United States is losing interest in the Middle ...

Lessons still to be learned

The Guardian, Monday 9 February 2009 The Daily Telegraph called him "the greatest naturalist of our time, perhaps all time". For the Morning Post he was "the firs...

$2bn pledged, but will the world keep it…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"$2bn pledged, but will the world keep its promises? · UN warns west could renege on aid · Chaotic relief efforts with 125,000 dead, 5m homeless ...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...