Ł6m house, 30 rooms, one careful anarchist collective: inside Britain's poshest squat

Group plan art installation after taking over Mayfair property dressed as builders

 

 

 

 

It is one of London's most exclusive addresses. Michelin-starred restaurants are just a block away, the US embassy is around the corner and Hyde Park is at the end of the road. To share the same postcode ought to cost millions.

But the new residents of 18 Upper Grosvenor Street, a raggle-taggle of teenagers and artists called the Da! collective, haven't paid a penny for their £6.25m, six-storey townhouse in Mayfair.

The black anarchist flag flapping from the first-floor balcony gives a clue what they are up to: since finding a window open on the first floor on October 10, the group has been squatting in the house, and only plan to leave when evicted. This might take some time: after almost a month, the deed owner — a company called Deltaland Resources Ltd, according to the Land Registry — doesn't appear to have noticed that the once-opulent building has been taken over.

The 30-plus rooms of the grade II-listed residence are now scattered with sleeping bags, mattresses, rucksacks spilling over with clothes and endless half-finished art installations. One room is full of tree branches while another hosts a pink baby bath above which dangle test tubes filled with capers.

They had been watching the building for "at least six months" before they decided to try moving in, said one member, Stephanie Smith, 21. "We had put tape on the keyhole and kept looking through the letter box to see if anyone had been there." Then, one October night, five of them decided to go in. Some wore high-visibility jackets to look like builders; Smith had a clipboard and fur coat. They propped their rented ladder up against the front of the building, and one man climbed on to the balcony.

"I went across to the window and I couldn't believe it when it was unlocked," said the squatter, who declined to give his name. " It was a really exciting moment."

Almost a month since the occupation began, no one from Deltaland Resources Ltd, which is registered in the British Virgin Islands, has been in touch. Meanwhile the locks have been changed. The Da! group has reconnected the utilities and says the bills will be paid.

Smith insists they have done nothing wrong. "Squatting is not a criminal offence, it's a civil matter," she said. "If the owners want to kick us out they will have to apply for an eviction notice. If anything, we are improving the building by mending leaks and things like that."

The group has had a mixed reception from the other residents of Upper Grosvenor Street. "Our next-door neighbours have been really nice; they've even let us use their wireless internet," said Smith. Another neighbour, a man called Alexander, has offered the services of a cook. But not everyone is happy. Jacques Dejardin, manager of a restaurant run by Michelin-starred chef Richard Corrigan, which was due to open last night, was horrified to discover this week it was directly opposite a squat.

" It's rather bewildering. When you move into an address like this you don't expect to have squatters as neighbours," Dejardin said. He needn't worry about the squatters popping in for dinner, though: they are firm devotees of freecycling and collect all their food from supermarket skips.

Squatters' sites

• In 2001, a £1.5m London house owned by former BBC chairman Gavyn Davies was taken over by squatters for 10 days. The uninvited guests annoyed neighbours with incessant bongo-playing.

• In 1993, 10 squatters moved into a house in west London belonging to the Sultan of Brunei. Though there were photographs in the property of the sultan with the Queen, the squatters said they did not know who owned the house until efforts to evict them were taken on behalf of "the government of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam".

• Last year Harry Hallowes, then 70, drew international attention after he became legal owner of a piece of Hampstead Heath, north London, where he had lived rough for more than 20 years. He was handed the deeds, worth £2m, after developers threatened to evict him.

 

caper – kapar

dangle – dyndać

evict – eksmitować

eviction notice – nakaz eksmisji

freecycling – używanie przedmiotów, których inni się pozbywają, np. spożywanie jedzenia, którego pozbywają się sklepy i restauracje

high-visibility jacket – kamizelka odblaskowa

incessant – nieustanny

leak – przeciek, dziura

opulent – bogaty, obfity

pop in – zaglądać do kogoś, wpadać z wizytą

raggle-taggle – obdarty, obszarpany

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

CZasy w języku angielskim

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

FORMA -ING czy BEZOKOLICZNIK PO CZASOW…

Chcesz czytać wciągające powieści i uczyć się języka?Poznaj angielski thriller prawniczy A Tainted Legacy z audiobookiem!Sprawdź teraz >> W języku angielskim po niektórych czaso...

Past Perfect Continuous

Czasu przeszłego uprzedniego ciągłego (“past perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości przed inny...

COUNCELLOR, COUNCILLOR czy CHANCELLOR

Rzeczownik “counsellor” (w amerykańskiej ortografii “counselor”) oznacza ‘doradcę’, ‘konsultanta’, ‘terapeutę’, czyli zwłaszcza kogoś, kto z...

PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAK…

Aby wyrazić, że jakiś przedmiot czy osoba przemieszcza się do miejsca, w którym się znajdujemy, posługujemy się w języku angielskim czasownikiem „bring” (w znaczeniu ‘przynieść’...

CAN’T HELP

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:(1) I can’t help loving you...

Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły (“present continuous”) tworzy się poprzez dodanie do odmiennego czasownika posiłkowego “be” czasownika głównego w formie ciągłej (która nie podlega odm...

Mixed Conditionals

Angielskie zdania warunkowe mieszane (Conditional 4,5Pierwszy rodzaj zdań warunkowych mieszanych to zdania, w których część warunkowa zdania określa sytuację ogólną (także teraźniejszą), podczas gdy c...

PRESENT czy ACTUAL

Przymiotnikiem „actual” opisujemy coś lub kogoś ‘prawdziwego’, ‘istniejącego’, ‘realnego’, np.:(1) His actual words were completely different.Jego prawd...

ONE w znaczeniu "JAKIŚ"

Zaimek "one" (dosł. 'jeden') funkcjonuje nie tylko jako wyraz zastępczy, odnoszący się albo do dowolnego egzemplarza jakiejś nazwanej wcześniej kategorii, albo do konkretnego jej okazu (np. "I need a ...

Can't help

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:(1) I can’t help loving you...

CUDZYSŁÓW

W języku angielskim istnieją tylko cudzysłowy górne: cudzysłów początkowy umieszcza się, inaczej niż w języku polskim, na górze (tak samo jako cudzysłów końcowy). W brytyjskiej odmianie angielskiego u...

PERMIT czy ALLOW

Zarówno czasownik „allow”, jak i czasownik „permit” znaczą ‘pozwalać’, ‘zezwalać’, ‘dopuszczać (coś)’, np.:(1a) He allowed me to go to the d...

APART FROM, BESIDES, BUT FOR czy EXCEPT …

Konstrukcji „but for” (‘gdyby nie’) używamy w zdaniach warunkowych, zazwyczaj w stylu formalnym. Pokazuje ona, że opisywane wydarzenie zależy od jakieś osoby lub zaistniałych o...

SUCH czy SO

\"Such" ('taki' + (przymiotnik) + rzeczownik) i "so" ('tak' + przymiotnik lub przysłówek) wskazują na szczególną intensywność cechy, która w tym samym zdaniu przypisywana jest przedmiotowi wypo...

SURELY czy CERTAINLY

Przysłówki „certainly” i „surely” często są niepoprawnie używane przez Polaków. Oba mogą mieć znaczenie ‘z pewnością’, ‘na pewno’, nie zawsze jednak sto...

Future Continuous

Czas przyszły ciągły (“future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + “...

AFFECT i inne podobne wyrazy

Czasownik „affect” znaczy ‘wywierać wpływ’, ‘mieć skutki’, ‘atakować (jakiś organ – o chorobie)’, np.:(1a) I hope this minor incident will not aff...

TRYB ŁĄCZĄCY

Tryb łączący "'subjunctive") stosuje się w angielskim dość rzadko, wyłącznie w języku bardzo formalnym albo w pewnych wyrażeniach idiomatycznych. W trybie tym czasownik ma tylko jedną formę dla wszy...

THANK - DZIĘKOWANIE

W podziękowaniach występuje zazwyczaj słowo “thank”, np.: (1) Thank you! Dziękuję (ci)! (2) Thanks!Dzięki!(3) He shook her hand and thanked her for organising the meeting.Uścisnął jej dłoń...

RYNEK

Rzeczownik "market" odnosi się do 'rynku' (także w sensie ogółu dóbr dostępnych w danym kraju, regionie, itp.), 'targowiska\':(1) There is a flea market here on Saturdays.W soboty jest tu targowi...

UŁAMKI

Zapisywanie i odczytywanie ułamków rządzi się w języku angielskim prawami nieco innymi niż w języku polskim. Poniżej opisane są najważniejsze zasady budowania wyrażeń językowych odpowiadających ułamko...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

AFTER - kiedy znaczy 'POTEM'

Polacy uczący się języka angielskiego mają zwykle kłopoty z poprawnym użyciem słowa „after„ w przysłówkowym znaczeniu ‘potem‘, ‘później‘. Błędy wynikają z kalkowani...

ENSURE, ASSURE, czy INSURE

Czasownik „assure” znaczy ‘zapewniać (kogoś o czymś)’, np.:(1a) I assure you there is nothing to worry about.Zapewniam cię, że nie ma się o co martwić.(1b) *I ensure you there ...

BELOW czy UNDER

Angielskie przyimki "under" i "below" mogą odpowiadać polskiemu słowu 'poniżej'. W tym znaczeniu niejednokrotnie są używane zamiennie, np.:(1a) There was a signature under the photo.(1b) There w...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Conrad Aiken- Asphalt

Light your cigarette, then, in this shadow, And talk to her, your arm engaged with hers. Heavily over your heads the eaten maple In the dead air of August strains and stirs. Her stone-white fa...

The big match unites a country of two ha…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Luke Harding, in Irbil, sees a top Baghdad soccer team take on Kurdish rivals Saturday March 1, 2003 The Guardian It is well known in Iraq that the countr...

17 Again

Xan Brooks The Guardian, Friday 10 April 2009 Curse those confounded expectations: this airbrushed Zac Efron vehicle is really not so bad. Crucially, it showcases a performance...

Doll's house collecting: a world in mini…

Thousands of visitors flocked to a doll's house festival in London last month. What's the appeal of this curious hobby? Isabella Kaminski enters a Lilliputian world to find out Isab...

The Juniper-Tree

THE JUNIPER-TREE Long, long ago, some two thousand years or so, there lived a rich man with a good and beautiful wife. They loved each other dearly, but sorrowed much that they had no children. S...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...