Review of present and past tenses

PRESENT AND PAST VERB FORMS

On jest złodziejem. Włamuje się do banków.
He’s a robber. He robs banks.

On właśnie w tej chwili włamuje się do banku w Warszawie.
At the moment he’s robbing a bank in Warsaw.

Włamuje się do banków od 15 lat.
He’s been robbing banks for 15 years.

Do tej pory włamał się do 50 banków.
So far he’s robbed 50 banks.

W zeszłym roku włamał się do 5 banków.
Last year he robbed 5 banks.

Wczoraj wieczorem, podczas gdy on włamywał się do banku, ktoś ukradł mu samochód.
Yesterday evening, while he was robbing another bank, someone stole his car.

Skradziono mu samochód, bo zapomniał go zamknąć.
His car was stolen because he had forgotten to lock it.

W roku 2000 minęło 10 lat od kiedy zaczął włamywać się do banków.
By 2000 he had been robbing banks for 10 years.

WHAT YOU SHOULD REMEMBER ABOUT PRESENT AND PAST TENSES

I am doing or I do?

I am writing a letter.
I’m very busy at the moment, so I’m getting up early this week.
I’m liking my English course much better this term.
He’s always losing his keys.
PRESENT CONTINUOUS is used for an action now, something we are in the middle of.
PRESENT CONTINUOUS is used for a temporary situation or routine.
PRESENT CONTINUOUS is used for a feeling over a short period of time.
PRESENT CONTINUOUS + ALWAYS is used for annoying things happening too often.

I write home every week.
I always get up late.
I like learning foreign languages.
PRESENT SIMPLE is used for repeated actions, permanent routines, scientific and natural laws.
PRESENT SIMPLE is used for states, feelings, permanent facts.

I have done or I did?

I have lost my keys.
He’s just left.
I have already read that book.
Have you done the shopping yet?
They haven’t bought a new house yet.
Have you ever been to Greece?
I have seen that film four times this year.
I’ve known him for ages/since we met at college.
Have you been to the cinema recently/lately?
I lost my key yesterday/two weeks ago.
When were you in Greece?
PRESENT PERFECT is used for the past and the present, for a state which has gone up to the present.
PRESENT PERFECT is used for actions in a period of time up to the present.

I saw that film four times as a child.
I knew him when we were at college together.
PAST SIMPLE is used for actions in the past.
PAST SIMPLE is used for states in the past.

I have been doing or I have done?

Sue is tired because she’s been running for two hours/since 5 o’clock/all morning.
How long have you been reading this book?
PRESENT PERFECT CONTINUOUS is used for an action over a period of time leading up to the present; we are thinking of the action going on.

Sue is tired because she’s run 20 km.
How many pages have you read?
PRESENT PERFECT is used for a complete action; we are thinking of the result.

I was doing or I did?

What were you doing at 6 o’clock yesterday/yesterday at this time?
While I was working in the garden, my mother was preparing dinner.
When we arrived, the others were leaving the party.
PAST CONTINUOUS is used for an action that we were in the middle of.
PAST SIMPLE is used for a complete action in the past or for a past state.
PAST CONTINUOUS + PAST SIMPLE is used when a shorter action (simple) comes in the middle of a longer one (continuous).

I did or I had done?

When we arrived, the others all left.
When the firework went off, the dog ran away.
PAST SIMPLE is used for one action after another.
PAST SIMPLE is used when one short action comes straight after another.

I was exhausted. I had been to a party.
When we arrived, the others had all left.
When we’d paid the bill, we left the restaurant.
PAST PERFECT is used for things before a past situation.
PAST PERFECT is used to say that one thing finished and then something else happened.

I had been doing or I had done?

When they decided to get married, they had been living together for 5 months.
In 2000 he had been directing films for 20 years.
PAST PERFECT CONTINUOUS is used for an action over a period of time.

When they decided to get married, they had known each other for 10 years.
By 2000 he had won 3 Oscars.
PAST PERFECT is used for a state over a period of time.
PAST PERFECT is used for a complete action.

Now, do the test below to check how good you are at present and past tenses and what you have to practice more.

TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Prezenty pod choinkę

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Present Simple czy Present Continuous

Wiele trudności sprawia Polakom poprawne rozróżnienie czasów teraźniejszego prostego i teraźniejszego ciągłego. Poniżej przedstawione są podstawowe różnice między konstrukcją progresywną (ciągłą) a pr...

Future Continuous

Czas przyszły ciągły (“future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + “...

TIRESOME czy TIRING

Przymiotnik "tiresome" opisuje kogoś lub coś 'denerwującego', 'irytującego', 'drażniącego', np.:(1) I find doing the housework very tiresome. Wykonywanie prac domowych bardzo mnie drażni.(2a) ...

CAN’T HELP

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:(1) I can’t help loving you...

MINUTE

Rzeczownik “minute” oznacza ‘minutę’. Używamy go prawie zawsze przy podawaniu czasu z dokładnością do minut (w języku polskim wyraz ‘minut’ jest zazwyczaj w takiej ...

WIĘKSZOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ I INNE UOGÓLNIENIA

Wypowiadając się na temat zwyczajów, zachowań, tendencji, musimy zazwyczaj odnieść się do tego, jak bardzo obserwowane zjawisko jest ogólne, rozpowszechnione, jak często spotyka się jego przykłady. In...

Przedimek angielski (article) a nazwy wł…

  Przedimek angielski (article) a nazwy własne Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo a...

AS czy THOUGH

Konstrukcje o schemacie przymiotnik/przysłówek + “as”/“though” + reszta zdania odpowiadają polskim zdaniom złożonym typu ‘chociaż..., to...’ i wyrażają brak spełnie...

Przedimek angielski (article) - pomijani…

Przedimek angielski (article) - pomijanie Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo, kiedy ...

CUDZYSŁÓW

W języku angielskim istnieją tylko cudzysłowy górne: cudzysłów początkowy umieszcza się, inaczej niż w języku polskim, na górze (tak samo jako cudzysłów końcowy). W brytyjskiej odmianie angielskiego u...

Present Perfect Continuous

Czasu teraźniejszego uprzedniego ciągłego (“present perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości i t...

FORMA -ING czy BEZOKOLICZNIK PO CZASOW…

Chcesz czytać wciągające powieści i uczyć się języka?Poznaj angielski thriller prawniczy A Tainted Legacy z audiobookiem!Sprawdź teraz >> W języku angielskim po niektórych czaso...

NEED - RÓŻNE UŻYCIA

Słowo "need" może występować jako czasownik modalny o znaczeniu 'musieć' (lub jako typowy czasownik o znaczeniu 'potrzebować, wymagać'."Need" użyte jako zwykły czasownik przyjmuje końcówkę "-...

COUNCELLOR, COUNCILLOR czy CHANCELLOR

Rzeczownik “counsellor” (w amerykańskiej ortografii “counselor”) oznacza ‘doradcę’, ‘konsultanta’, ‘terapeutę’, czyli zwłaszcza kogoś, kto z...

MADE

Kiedy chcemy powiedzieć, że jakiś przedmiot został 'wykonany, wytworzony z czegoś', 'zrobiony z jakiegoś materiału', możemy użyć konstrukcji "made of" lub "made from "Frazą "made of" posługu...

MUSTN'T czy DON'T HAVE TO, NEEDN'T czy D…

Przeczenie "need not" ("needn't") oznacza 'nie musieć' i jest używane jako zanegowany odpowiednik czasownika "must" 'musieć':(1a) A: Must I take my book with me?Czy muszę zabrać ze sobą moją książkę?(...

SUPPOSE czy SUPPOSING

Czasownik “suppose” (‘zakładać’, ‘domniemywać’) służy przede wszystkim do wyrażania takich twierdzeń, o których prawdziwości mówiący nie jest całkowicie przekonany ...

Past Simple czy Present Perfect

Chcesz poznać całą gramatykę angielską szybko i skutecznie? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Poniżej przedstawione są podstawowe różnic...

ENSURE, ASSURE, czy INSURE

Czasownik „assure” znaczy ‘zapewniać (kogoś o czymś)’, np.:(1a) I assure you there is nothing to worry about.Zapewniam cię, że nie ma się o co martwić.(1b) *I ensure you there ...

AT ONESELF czy AT EACH OTHER

Prosty błąd można popełnić myląc dwie konstrukcje. Pierwsza z nich to zwrot „at each other”, znaczący ‘jeden na drugiego’, ‘na siebie nawzajem’, np.:(1a) We were lo...

CROSS-LEGGED

Właściwe użycie określenia “cross-legged” może sprawiać kłopoty ze względu na podobieństwo do wyrażenia “with one’s legs crossed”. Określenia “cross-legged” o...

MISPLACE czy DISPLACE

Czasownik "displace" oznacza 'zastępować', np.:(1a) In modern cuisine cream is being displaced by yoghurt.We współczesnej kuchni śmietana jest zastępowana jogurtem.(1b) *In modern cuisine cream is...

ŻADEN – NONE OF czy NO

Wyrazom “no” i “none of” użytym tak jak w przykładach (1-2) odpowiada w języku polskim słowo ‘żaden’:(1) She had no coat on, although it was freezing cold.Nie miała...

TALK czy SPEAK

Angielskie czasowniki "talk" i "speak" ('mówić', 'rozmawiać') są w wielu kontekstach używane wymiennie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy możemy posłużyć się tylko jednym z nich."Talk" pojawia...

CLOTH czy CLOTHES

Wyraz „cloth” oznacza ‘szmatę’, ‘szmatkę’ (liczba mnoga to „cloths”), np.:(1a) He reached for a cloth to clean the blackboard.Sięgnął po szmatkę, by wyt...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Modlitwy po angielsku

Znak Krzyża Świętego - The Sign of the CrossIn the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.---------------------------------------Chwała Ojcu Glory be to the Father, and to the Son...

F

Here's a horror-thriller on a shrewdly chosen, contemporary theme: Robert Anderson (David Schofield) is a harassed, overworked, sharp-tongued teacher in a tough comprehensive. Oneday, he...

The Four Clever Brothers

THE FOUR CLEVER BROTHERS 'Dear children,' said a poor man to his four sons, 'I have nothing to give you; you must go out into the wide world and try your luck. Begin by learning some craft or ano...

Oscar Wilde - Easter Day

THE silver trumpets rang across the Dome: The people knelt upon the ground with awe: And borne upon the necks of men I saw, Like some great God, the Holy Lord of Rome. Priest...

DAOINE SHIE, OR THE MEN OF PEACE

DAOINE SHIE, OR THE MEN OF PEACE They are, though not absolutely malevolent, believed to be a peevish, repining, and envious race, who enjoy, in the subterranean recesses, a kind of shadowy spl...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...