Review of present and past tenses

PRESENT AND PAST VERB FORMS

On jest złodziejem. Włamuje się do banków.
He’s a robber. He robs banks.

On właśnie w tej chwili włamuje się do banku w Warszawie.
At the moment he’s robbing a bank in Warsaw.

Włamuje się do banków od 15 lat.
He’s been robbing banks for 15 years.

Do tej pory włamał się do 50 banków.
So far he’s robbed 50 banks.

W zeszłym roku włamał się do 5 banków.
Last year he robbed 5 banks.

Wczoraj wieczorem, podczas gdy on włamywał się do banku, ktoś ukradł mu samochód.
Yesterday evening, while he was robbing another bank, someone stole his car.

Skradziono mu samochód, bo zapomniał go zamknąć.
His car was stolen because he had forgotten to lock it.

W roku 2000 minęło 10 lat od kiedy zaczął włamywać się do banków.
By 2000 he had been robbing banks for 10 years.

WHAT YOU SHOULD REMEMBER ABOUT PRESENT AND PAST TENSES

I am doing or I do?

I am writing a letter.
I’m very busy at the moment, so I’m getting up early this week.
I’m liking my English course much better this term.
He’s always losing his keys.
PRESENT CONTINUOUS is used for an action now, something we are in the middle of.
PRESENT CONTINUOUS is used for a temporary situation or routine.
PRESENT CONTINUOUS is used for a feeling over a short period of time.
PRESENT CONTINUOUS + ALWAYS is used for annoying things happening too often.

I write home every week.
I always get up late.
I like learning foreign languages.
PRESENT SIMPLE is used for repeated actions, permanent routines, scientific and natural laws.
PRESENT SIMPLE is used for states, feelings, permanent facts.

I have done or I did?

I have lost my keys.
He’s just left.
I have already read that book.
Have you done the shopping yet?
They haven’t bought a new house yet.
Have you ever been to Greece?
I have seen that film four times this year.
I’ve known him for ages/since we met at college.
Have you been to the cinema recently/lately?
I lost my key yesterday/two weeks ago.
When were you in Greece?
PRESENT PERFECT is used for the past and the present, for a state which has gone up to the present.
PRESENT PERFECT is used for actions in a period of time up to the present.

I saw that film four times as a child.
I knew him when we were at college together.
PAST SIMPLE is used for actions in the past.
PAST SIMPLE is used for states in the past.

I have been doing or I have done?

Sue is tired because she’s been running for two hours/since 5 o’clock/all morning.
How long have you been reading this book?
PRESENT PERFECT CONTINUOUS is used for an action over a period of time leading up to the present; we are thinking of the action going on.

Sue is tired because she’s run 20 km.
How many pages have you read?
PRESENT PERFECT is used for a complete action; we are thinking of the result.

I was doing or I did?

What were you doing at 6 o’clock yesterday/yesterday at this time?
While I was working in the garden, my mother was preparing dinner.
When we arrived, the others were leaving the party.
PAST CONTINUOUS is used for an action that we were in the middle of.
PAST SIMPLE is used for a complete action in the past or for a past state.
PAST CONTINUOUS + PAST SIMPLE is used when a shorter action (simple) comes in the middle of a longer one (continuous).

I did or I had done?

When we arrived, the others all left.
When the firework went off, the dog ran away.
PAST SIMPLE is used for one action after another.
PAST SIMPLE is used when one short action comes straight after another.

I was exhausted. I had been to a party.
When we arrived, the others had all left.
When we’d paid the bill, we left the restaurant.
PAST PERFECT is used for things before a past situation.
PAST PERFECT is used to say that one thing finished and then something else happened.

I had been doing or I had done?

When they decided to get married, they had been living together for 5 months.
In 2000 he had been directing films for 20 years.
PAST PERFECT CONTINUOUS is used for an action over a period of time.

When they decided to get married, they had known each other for 10 years.
By 2000 he had won 3 Oscars.
PAST PERFECT is used for a state over a period of time.
PAST PERFECT is used for a complete action.

Now, do the test below to check how good you are at present and past tenses and what you have to practice more.

TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

LIKE czy ALIKE

Wyraz „alike” odpowiada polskim przymiotnikom ‘podobny’, ‘przypominający (kogoś/coś)’, np.:(1a) Joanna and I are alike.Joanna i ja jesteśmy do siebie podobni. (1b) ...

ADULT i inne podobne wyrazy

Jako przymiotnik – tylko w pozycji przed rzeczownikiem – wyraz „adult” może znaczyć ‘dorosły’ lub ‘dla dorosłych’, np.:(1) Both young and adult readers ...

WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)

Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw? Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!Sprawdź teraz >> Wyrazy “many” i “much” można...

TRYB ROZKAZUJĄCY

Tryb rozkazujący służy formułowaniu poleceń oraz rozkazów. Uchodzi on w języku angielskim za znacznie bardziej nieuprzejmy niż w polszczyźnie, a większość prósb, poleceń i rozkazów wypowiadana jest po...

BOTH czy ALL

Różnica znaczeniowa pomiędzy angielskimi słowami „all” oraz „both” jest taka jak między słowami ‘wszystko’ i ‘obydwa’ w języku polskim. Oto przykłady:(1...

WHO czy WHOM

  Chcesz samodzielnie ćwiczyć język na poziomie średnio zaawansowanym? Poznaj kurs Angielski nie gryzie! dla średnio zaawansowanych!Sprawdź teraz >>   \"Whom\...

TRYB ŁĄCZĄCY

Tryb łączący "'subjunctive") stosuje się w angielskim dość rzadko, wyłącznie w języku bardzo formalnym albo w pewnych wyrażeniach idiomatycznych. W trybie tym czasownik ma tylko jedną formę dla wszy...

PRZYTACZANIE OPINII

Polacy mają nierzadko trudności z właściwym użyciem dwóch angielskich zwrotów: „according to somebody” oraz „in somebody’s opinion”, znaczących ‘wedle (kogoś)’...

Future Simple

Czas przyszły prosty (“future simple”) jest podstawowym czasem używanym, gdy chcemy odnieść się do przyszłości – opisać nasze plany czy przewidywane stany rzeczy. Jego konstrukcja je...

IN FRONT OF czy AHEAD OF

Sformułowanie „in front of (something/somebody)” znaczy ‘naprzeciwko (czegoś/kogoś)’, ‘przed (czymś/kimś)’ i jest używane szczególnie wtedy, gdy odnosimy się do sta...

MADE

Kiedy chcemy powiedzieć, że jakiś przedmiot został 'wykonany, wytworzony z czegoś', 'zrobiony z jakiegoś materiału', możemy użyć konstrukcji "made of" lub "made from "Frazą "made of" posługu...

INFLICT czy AFFLICT

Czasownik „afflict” znaczy ‘sprawiać cierpienie’, ‘dotykać (o chorobie)’. Często występuje w stronie biernej („be afflicted by/with something”) w zdania...

COMPREHENSIBLE czy COMPREHENSIVE

Przymiotnik "comprehensible" wiąże się z czasownikiem "comprehend" ('rozumieć') i odpowiada polskim określeniom 'zrozumiały', 'łatwy do pojęcia', np.:(1a) I attended a lecture on genetics bu...

Daty po angielsku

Chcesz opanować podstawy gramatyki i słownictwa?Wypróbuj aktywną metodę nauki z podręcznikiem Angielski nie gryzie!Sprawdź teraz >>   Daty po angielsku:   Daty w języku angie...

DWUKROPEK

Dwukropkiem posługujemy się w kilku ściśle określonych sytuacjach. W jednym z najczęstszych użyć poprzedza on wyliczenie, czyli grupę wyrażeń przynależnych do tej samej kategorii gramatycznej, oddziel...

AS czy THOUGH

Konstrukcje o schemacie przymiotnik/przysłówek + “as”/“though” + reszta zdania odpowiadają polskim zdaniom złożonym typu ‘chociaż..., to...’ i wyrażają brak spełnie...

HUMILIATION czy HUMILITY

Rzeczownik “humiliation” oznacza ‘poniżenie’, ‘upokorzenie’, np.:(1a) She faced the ultimate humiliation of begging her brother for money.Doświadczyła skrajnego upo...

CLOTH czy CLOTHES

Wyraz „cloth” oznacza ‘szmatę’, ‘szmatkę’ (liczba mnoga to „cloths”), np.:(1a) He reached for a cloth to clean the blackboard.Sięgnął po szmatkę, by wyt...

MARTWY - OKREŚLENIA

W języku angielskim istnieje kilka określeń, które odnoszą się do tego, co martwe, nieżywe lub obumarłe, zarówno w przypadku śmierci biologicznej, zwłaszcza ludzi i zwierząt, jak i wtedy, gdy mówimy p...

CZASOWNIKI O DWÓCH DOPEŁNIENIACH

Po niektórych czasownikach mogą występować dwa dopełnienia. Istotna jest ich pozycja w zdaniu. Zazwyczaj pierwsze z nich to określenie osoby (w języku polskim odpowiada mu wyrażenie w celowniku), a dr...

Second Conditional

Angielskie zdania warunkowe możliwe (Conditional 2Zdania warunkowe możliwe dotyczą sytuacji, w których:I. opisujemy zdarzenie, które mogłoby nastąpić w przyszłości, ale mniej wierzymy w jego realność...

MAKE czy DO

  Nudzą cię tradycyjne podręczniki do nauki gramatyki? Angielski #GRAmatyka to fantastyczna gra, w której bohaterem jest Czytelnik.Sprawdź teraz >>   Zarówno c...

ANNOUNCEMENT czy ADVERTISEMENT

Rzeczownik „advertisement” oznacza ‘ogłoszenie’, ‘reklamę’, np.:(1a) Kozminski’s school does not publish many advertisements as it has the best reputation. Sz...

WYKRZYKNIENIA

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, możemy wyrazić szczególne zaangażowanie emocjonalne w wypowiadane zdanie poprzez zmianę intonacji wypowiedzi. W zapisie taką zmianę oznaczamy wykrzyknikiem...

WIĘKSZOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ I INNE UOGÓLNIENIA

Wypowiadając się na temat zwyczajów, zachowań, tendencji, musimy zazwyczaj odnieść się do tego, jak bardzo obserwowane zjawisko jest ogólne, rozpowszechnione, jak często spotyka się jego przykłady. In...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Skin

Peter Bradshaw The Guardian, Friday 24 July 2009 This quietly intelligent drama, based on a true story, finds a new way of dramatising race, class and society in aparthei...

John Keats-I Stood tip-toe upon a little…

I Stood tip-toe upon a little hill I STOOD tip-toe upon a little hill, The air was cooling, and so very still, That the sweet buds which with a modest pride Pull droopingly, in slanting cur...

Lesbian Vampire Killers

Philip French The stars of Gavin and Stacey, James Corden and Mathew Horne, play Fletch and Jimmy, a pair of friends, their lives devoted to drinking beer and pursuing babes, who go hiking in Nor...

W. H. Rhodes: The Golden Gate

OLD Thebes could boast of her gates of brass, As they grated on hinges hoary, And loosened their bolts for a monarch to pass, On his errands of guilt and glory. But the...

Willow

BURGLEKUTT An evil beast from the outer world has invaded our peaceful village, looking for a baby! A VILLAGER It's a sign! An omen! ANOTHER VILLAGER ...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...