Prospective first lady causes headache for campaigners


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

Heiress Heinz Kerry responds sharply to questioning

Suzanne Goldenberg in Boston
Tuesday July 27, 2004
The Guardian

The wealthy and occasionally impetuous Teresa Heinz Kerry lived up to her reputation as a wild card yesterday, with party leaders engaged in a damage control exercise after she told a journalist from a rightwing newspaper to "shove it".
A day before the prospective first lady takes the stage at the convention in an attempt to banish impressions that Senator John Kerry's wife may not march to the same drum as the average American woman, leading Democrats expressed their approval of her outburst.
"I think my wife speaks her mind appropriately," Mr Kerry told reporters.
"A lot of Americans are going to say, 'good for you girl', and that's certainly how I feel about it," Hillary Clinton told CNN.
Ms Heinz Kerry's pique was understandable - if ill-timed - and her language relatively refined compared with the choice of words of the vice-president, Dick Cheney, earlier this month when he lost his temper with the Democratic senator Patrick Leahy.
The contretemps, which came amid grumbles from political reporters that the Mozambique-born Ms Heinz Kerry has grown testy on the campaign trail, may add to fears among Democratic officials that she may be uncontainable.
For most political observers, Ms Heinz Kerry is strangely unpredictable: a quirky heiress who inherited a fortune built on ketchup and soup after the death of her first husband, John Heinz.
She also appears to have no fear of speaking her mind - even when that produced interviews in which she referred to her deceased spouse as her husband, and revealed that Mr Kerry, a Vietnam war veteran, at times awoke from screaming nightmares.
There was more embarrassment when it emerged that Ms Heinz Kerry had maintained her allegiance to the Republican party long after the death of her first husband - who was a Republican senator - and her marriage to Mr Kerry. She did not formally join the Democratic party until last year.
She now appears to be focusing on her potential new role. In an interview with Time magazine, she gave her opinion of other first ladies, including Laura Bush, to whom she gave a good rating. "She seems the right wife for her husband," she said. "I'm glad she was there on 9/11."
Her handlers have been hoping to reintroduce her to the American public as a sophisticated asset to the presidency, showcasing her linguistic skills (she speaks five languages) and her stewardship of the Heinz charitable foundations.
But her temper could complicate their task. On Sunday she attended a reception for delegates from her adopted home in Pennsylvania, and called for a new era of civility in politics.
"We need to turn back some of the creeping, un-Pennsylvanian and sometimes un-American traits that are coming into some of our politics," she said.
Moments later she found herself hard pressed to maintain that when she was approached by the Pittsburgh Tribune-Review, a rightwing newspaper, to explain what she meant by un-American.
The Tribune's owner, Richard Mellon Scaife, is a leading patron of conservative causes, including the Heritage Institute thinktank.
Mr Scaife's foundations gave about $2m to the American Spectator during the 1990s to help the magazine investigate President Bill Clinton's activities in Arkansas.
Ms Heinz Kerry initially denied having used the words un-American, although her comments were recorded.
Then she asked which paper the reporter, Colin McNickle, represented. When pressed by McNickle, to say what she meant by un-American, Ms Heinz Kerry said: "You said something I didn't say. Now shove it."
Her spokeswoman, Laura Romash, later said: "This was sheer frustration aimed at a rightwing rag that has consistently and purposely misrepresented the facts in reporting on Ms Kerry and her family."
Although Democratic party officials said they expected the flurry of interest in Ms Heinz Kerry's spat to subside , the incident was not the most auspicious start to her week in the party spotlight.
But on the floor delegates were quick to defend her. "I'm not sure how it will play but I'm coming down on the side of - 'it's OK, but let's cool it. Keep a level head, girl'," said Lexie Carter, 52, of Memphis, Tennessee. "It's the kind of thing that could hurt her stature as a potential first lady."
Joan Nagel, a Pennsylvania delegate, called the comment "completely appropriate".
"I saw it on television," she said. "It looked like she was being hassled."
Barbara Bush set the standard for outspoken spouses in 1984 when she called the Democratic vice-presidential candidate Geraldine Ferraro a "$4m rhymes with rich" during the campaign to re-elect President Ronald Reagan and her husband, George Bush. She later apologised.
Ms Heinz Kerry has a full calendar at the convention.
However, her star turn will be tonight's speech on the main floor of the Democratic party's convention. After Sunday's outburst, it will be impossible not to tune in.


allegiance – lojalność
amid – wśród
to approach sb – podejść do kogoś
appropriately – odpowiednio
asset – atut
auspicious – pomyślny
To banish – pozbyć się czegoś
civility – uprzejmość, grzeczność
consistently – konsekwentnie
contretemps – nieporozumienie, zadrażnienie
creeping – pełzający
deceased – zmarły
to deny – zaprzeczać
flurry of sth – przypływ (np. entuzjazmu)
grumble – pomruk niezadowolenia
to hassle – dokuczać
heiress – spadkobierczyni
ill-timed – w złym czasie
Impetuous – porywczy
to inherit – dziedziczyć
lived up to – spełniać
to loose one’s temper – stracić panowanie nad sobą
maintain – utrzymywać
to misrepresent – opacznie przedstawiać
outburst – wybuch
outspoken – otwarty, bezpośredni
pique – uraza, urażona duma
Prospective – przyszły, potencjalny
purposely – specjalnie
quirky – dziwaczny
rag – szmatławiec
reception – przyjęcie (kogoś)
refined – wyrafinowany
sheer – czysty, najzwyklejszy
shove it! – wsadź to sobie…! (wulg!)
to showcase – prezentować
sophisticated – wyrafinowany
spat – sprzeczka
spouse – małżonek
steward – gospodarz, zarządca
to subside – ustąpić
testy – drażliwy
think tank – sztab ekspertów
trait – cecha
uncontainable – nie do opanowania
wild card – osoba nieprzewidywalna


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Tydzień języka angielskiego - do 40% taniej!

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

MATHEMATICS oraz ARITHMETIC

Te nazwy przedmiotów szkolnych, które pochodzą z greki i łaciny, mają zazwyczaj w języku angielskim zakończenie „-cs” (np. „mathematics” ‘matematyka’, „physic...

MAKE czy DO

  Nudzą cię tradycyjne podręczniki do nauki gramatyki? Angielski #GRAmatyka to fantastyczna gra, w której bohaterem jest Czytelnik.Sprawdź teraz >>   Zarówno c...

MUST czy HAVE TO

   Uczysz się do matury albo egzaminu językowego? Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego to praktyczne kompendium ćwiczeń i zadań, które spotkasz na każdym egzaminie.Sprawdź teraz >&...

OUGHT TO czy SHOULD

\"Should" i "ought to" to czasowniki modalne wyrażające czyjąś powinność lub prawdopodobieństwo jakiejś sytuacji. Polski odpowiednik wyrażeń "I should" i "I ought to" to 'powinienem'. Zdania ...

CZASOWNIKI O DWÓCH DOPEŁNIENIACH

Po niektórych czasownikach mogą występować dwa dopełnienia. Istotna jest ich pozycja w zdaniu. Zazwyczaj pierwsze z nich to określenie osoby (w języku polskim odpowiada mu wyrażenie w celowniku), a dr...

ŻYWY - określenia

Określenia „alive”, „lively”, „living” i „undead” odnoszą się w różny sposób do tego, co żywe. Wyraz „living” możemy przetłumaczyć jako R...

WIDE czy BROAD

Zarówno wyraz „broad”, jak i wyraz „wide” można tłumaczyć na język polski przy pomocy przymiotnika ‘szeroki’. Warto jednak zapamiętać, że „broad” z regu...

Mixed Conditionals

Angielskie zdania warunkowe mieszane (Conditional 4,5Pierwszy rodzaj zdań warunkowych mieszanych to zdania, w których część warunkowa zdania określa sytuację ogólną (także teraźniejszą), podczas gdy c...

SUCH czy SO

\"Such" ('taki' + (przymiotnik) + rzeczownik) i "so" ('tak' + przymiotnik lub przysłówek) wskazują na szczególną intensywność cechy, która w tym samym zdaniu przypisywana jest przedmiotowi wypo...

FAITH czy BELIEF

„Belief” (‘przekonanie’, ‘wiara’) funkcjonuje przede wszystkim jako rzeczownik policzalny z przedimkiem, czyli odnosi się zwykle do poszczególnych przekonań (patrz ...

HOMOGENEOUS czy HOMOGENOUS

Słowa “homogeneous” i “homogenous” są używane niemal wyłącznie w tekstach formalnych (np. naukowych). Ze względu na zbliżoną pisownię bywają często utożsamiane lub mylone (takż...

UŁAMKI

Zapisywanie i odczytywanie ułamków rządzi się w języku angielskim prawami nieco innymi niż w języku polskim. Poniżej opisane są najważniejsze zasady budowania wyrażeń językowych odpowiadających ułamko...

ADULT i inne podobne wyrazy

Jako przymiotnik – tylko w pozycji przed rzeczownikiem – wyraz „adult” może znaczyć ‘dorosły’ lub ‘dla dorosłych’, np.:(1) Both young and adult readers ...

SAMOTNY - określenia

Słowo „alone” odpowiada polskim określeniom ‘opuszczony’, ‘osamotniony (fizycznie)’, ‘sam’, ‘pojedynczy’, ‘tylko’. Może występow...

INFLICT czy AFFLICT

Czasownik „afflict” znaczy ‘sprawiać cierpienie’, ‘dotykać (o chorobie)’. Często występuje w stronie biernej („be afflicted by/with something”) w zdania...

OLD, OLDER i ELDER

Przymiotnik "old" znaczy 'stary', jego stopień wyższy to "older\", a najwyższy - "the oldest\", np.:(1a) Jan is older than Joanna.Jan jest starszy od Joanny.(1b) *Jan is elder than Joanna.W niek...

ADVICE czy ADVISE

Wyraz "advice" to rzeczownik, który oznacza 'radę', 'poradę'. Jest to rzeczownik niepoliczalny (nie jest zatem nigdy poprzedzony przedimkiem nieokreślonym "an"):(1) Did you give him any advice...

IF czy WHETHER

Wyraz "whether" to odpowiednik polskiego 'czy'. Nie występuje jednak na początku pytań typu 'Czy widziałeś ten film?'. Używa się go natomiast w zdaniach podrzędnych takich jak 'Zastanawiam się...

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Angielskie czasowniki nieregularne (irregular verbs) Jednym z możliwych podziałów angielskich czasowników nieregularnych jest wyróżnienie pięciu grup ze względu na zakres nier...

COMPREHENSIBLE czy COMPREHENSIVE

Przymiotnik "comprehensible" wiąże się z czasownikiem "comprehend" ('rozumieć') i odpowiada polskim określeniom 'zrozumiały', 'łatwy do pojęcia', np.:(1a) I attended a lecture on genetics bu...

PRESENT czy ACTUAL

Przymiotnikiem „actual” opisujemy coś lub kogoś ‘prawdziwego’, ‘istniejącego’, ‘realnego’, np.:(1) His actual words were completely different.Jego prawd...

LAY czy LIE

Polacy często mają trudności z właściwym użyciem czasowników "lie" 'kłamać' (formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego "lied"), "lie" 'leżeć' (forma czasu przeszłego "lay\", forma imiesło...

First Conditional

Angielskie zdania warunkowe prawdopodobne (Conditional 1)Zdania warunkowe prawdopodobne dotyczą sytuacji, w których opisujemy zdarzenie, które może nastąpić w przyszłości pod określonym warunkiem. Cho...

BROADCAST czy AUDITION

Rzeczownik „audition” oznacza ‘przesłuchanie (w teatrze, operze itp.)’, ‘selekcję do przedstawienia, koncertu itp.’. Jest on często błędnie tłumaczony na język pols...

Past Simple czy Present Perfect

Chcesz poznać całą gramatykę angielską szybko i skutecznie? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Poniżej przedstawione są podstawowe różnic...

Subskrybcje

Zapisz się do subskrypcji aby codziennie otrzymywać wiadomości i uczyć się słowek
captcha 

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Macro-/Micro-

Macro- or Micro-? The prefix macr- or macro- means "large" or "long." The prefix micr- or micro- means "small" or "tiny." Examples: macroeconomics--the...

Incredible/Incredulous

Incredible or Incredulous? Incredible means "hard to believe," literally "not able to be believed." Incredulous means "skeptical" or "unbelieving." It re...

Incisive/Decisive

Incisive or Decisive? Incisive literally means "cutting into." Figuratively, it means acute, sharp, or trenchant. The adverb form is incisively; the noun form, incisiveness. Decisive c...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

THE VENGEANCE OF THE FAIRIES

THE VENGEANCE OF THE FAIRIES Overlooking the sea that washes the beautiful coast of the Gower Peninsula in Glamorganshire stands the ruined castle of Pennard. All about it is a waste of sandhil...

Arrests at Saudi 'gay wedding'

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Arrests at Saudi 'gay wedding' The Saudi Arabian security forces have arrested 110 men at a "gay wedding" party in Jeddah, according to a Saudi online newspaper...

Threat to split Ukraine in two as crisis…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Threat to split Ukraine in two as crisis grows Nick Paton Walsh in Kiev Monday November 29, 2004 The Guardian Ukraine's electoral crisis threatened to spli...

Anonymous-A Ballade of the Centre

A Ballade of the Centre WHEN all the shores of knowledge fade Beyond the realms of night and day, When the quick stir of thought is stayed And, as a dream of yesterday, The bonds o...

Click

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Peter Bradshaw Friday September 29, 2006 The Guardian Adam Sandler had his last would-be Frank Capra moment in 2002 with a horrific attempt to remake Mr De...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

 

Loading ...

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy pliki cookies. Sprawdź cel, warunki przechowywania i dostęp do tych informacji w Polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Polityka cookie OK