Research shows benefits of Montessori education


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"


A method of schooling that focuses on personal development rather than exams produces more mature, creative and socially adept children, scientists have found.
Psychologists in the US found that across a range of abilities, children at Montessori schools out-performed those given a traditional education.
Five-year-old Montessori pupils were better prepared for reading and maths, and 12-year-olds wrote "significantly more creative" essays using more sophisticated sentence structures.
Some of the biggest differences were seen in social skills and behaviour.
Montessori children displayed a greater sense of "justice and fairness", interacted in an "emotionally positive" way, and were less likely to engage in "rough play" during break times.
The schooling system was invented in the early 1900s by Maria Montessori to educate poor children in her native Italy.
There are more than 5,000 Montessori schools in the US, and around 600 in the UK, where they are privately funded.
The method discourages traditional competitive measurements of achievement, such as grades and tests, and instead focuses on the individual progress and development of each child.
Children of different ages share the same classes, and are encouraged to collaborate and help each other. Special educational materials are used to keep children interested, and there is an emphasis on "practical life skills".
The researchers, who reported their findings in the journal Science, compared children aged three to 12 at a Montessori school in Milwaukee with those at other schools in the same area.
Parents won places for their children at the unnamed Montessori school by entering a "lottery" run by the local education department.
All parents of pupils at the schools studied, had similar incomes of between $20,000 (£10,500) and $50,000 (£26,000).
Children were tested for mental performance, academic abilities, and social and behavioural skills.
Angeline Lillard, from the University of Virginia, who co-led the study, said: "We found significant advantages for the Montessori students in these tests for both age groups.
"Particularly remarkable are the positive social effects of Montessori education. Typically the home environment overwhelms all other influences in that area."
Not only were five-year-old primary school children better prepared for the "three Rs" at primary level, they also had higher scores in tests of "executive function". This is the ability to adapt to changing and complex problems, and is seen as an indicator of future school and life success.
Although the Montessori children were not regularly tested or graded, they did just as well in spelling, punctuation and grammar exams as those given conventional lessons.
Older Montessori pupils were more likely to choose "positive assertive responses" when dealing with unpleasant social situations, said the researchers.
They also displayed a "greater sense of community" at school.
The scientists concluded: "Montessori education fosters social and academic skills that are equal or superior to those fostered by a pool of other types of schools."
Dr Lillard plans to continue the research by tracking students from both groups over a longer period of time. She also hopes to repeat the study at other Montessori and traditional schools, and assess specific Montessori techniques.
The Montessori method has had its share of criticism. Some parents believe the classroom environment is "too free", while others question Montessori teaching priorities, or the fact that children are not normally assigned homework.
In Britain, the government is funding a joint project with the Montessori Schools Association to develop the teaching practice in a state primary school for the first time.
The aim is to raise standards at the 350-pupil Gorton Mount primary school in inner-city Manchester. The school, where 36 different languages are spoken and 71% of children have free meals, has had seven headteachers in six years and was placed in special measures.
The association will hold its annual conference in London tomorrow. The Conservatives' education spokesman, David Willetts, is due to address the conference, which will look at preventing exclusion in Montessori classrooms.

achievement- osiągnięcie
address- przemawiać do zebranych
adept- biegły
assign- przydzielać, wyznaczać
association- stowarzyszenie
collaborate- współpracować
competitive- oparty na konkurencji / rywalizacji
complex- złożony
conclude- dochodzić do wniosku
discourage- odradzać
display- pokazywać, okazywać, objawiać
emphasis- nacisk
environment- środowisko, otoczenie
exclusion- wykluczenie
focus on- koncentrować się na
foster- sprzyjać
indicator- wskaźnik
measurement- pomiar, miara
out-perform- mieć lepsze wyniki niż, radzić sobie lepiej niż, lepiej się spisywać
overwhelm- przytłaczać, przygniatać
remarkable- znaczny, istotny
significantly- znacznie, istotnie
sophisticated- wyszukany, skomplikowany
superior- lepszy, wyższy
the "three Rs"- reading, writing and arithmethics- czytanie, pisanie I matematyka


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI

Chcesz swobodnie posługiwać się językiem angielskim?Angielski MultiPakiet to kompleksowy kurs dla osób rozpoczynających naukę lub podejmujących ją po przerwie.Sprawdź teraz >> D...

WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)

Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw? Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!Sprawdź teraz >> Wyrazy “many” i “much” można...

BATH - określenia

Polakom wiele trudności sprawia poprawne użycie wyrazów „bath” i „bathe”. Wynika to z kilku przyczyn – przede wszystkim słowa te brzmią podobnie i mają podobne znaczenie...

LAY czy LIE

Polacy często mają trudności z właściwym użyciem czasowników "lie" 'kłamać' (formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego "lied"), "lie" 'leżeć' (forma czasu przeszłego "lay\", forma imiesło...

ALREADY

Przysłówka „already” używa się w znaczeniu ‘już’, ‘szybciej, niż się spodziewano’, np.:(1) I already knew this.Ju¿ to wiedziałem.(2) A cure for pneumonia alr...

DWUKROPEK

Dwukropkiem posługujemy się w kilku ściśle określonych sytuacjach. W jednym z najczęstszych użyć poprzedza on wyliczenie, czyli grupę wyrażeń przynależnych do tej samej kategorii gramatycznej, oddziel...

SAMOTNY - określenia

Słowo „alone” odpowiada polskim określeniom ‘opuszczony’, ‘osamotniony (fizycznie)’, ‘sam’, ‘pojedynczy’, ‘tylko’. Może występow...

TALK czy SPEAK

Angielskie czasowniki "talk" i "speak" ('mówić', 'rozmawiać') są w wielu kontekstach używane wymiennie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy możemy posłużyć się tylko jednym z nich."Talk" pojawia...

OUGHT TO czy SHOULD

\"Should" i "ought to" to czasowniki modalne wyrażające czyjąś powinność lub prawdopodobieństwo jakiejś sytuacji. Polski odpowiednik wyrażeń "I should" i "I ought to" to 'powinienem'. Zdania ...

Następstwo czasów

Następstwo czasów w angielskimJęzyk angielski jest bardzo logiczny jeżeli chodzi o następstwo czasów. Zwłaszcza brytyjski (bo amerykański w mniejszym stopniu) nie pozostawia dużego pola manewru, by w...

BI-

Cząstki „bi-” używa się do oznaczania częstotliwości (dwukrotności). Poprzedza ona wtedy określenie odcinka czasu, np.: „bicentenary” ‘dwustulecie’, „bicenten...

LICZEBNIKI - ZASADY UŻYCIA

W języku angielskim liczebnik poprzedza zazwyczaj liczony rzeczownik. Oto przykłady typowych konstrukcji z liczebnikami:(1) All of those twenty-five girls wanted to admit their guilt.Wszystkie te dwad...

WYKRZYKNIENIA

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, możemy wyrazić szczególne zaangażowanie emocjonalne w wypowiadane zdanie poprzez zmianę intonacji wypowiedzi. W zapisie taką zmianę oznaczamy wykrzyknikiem...

BELOW czy UNDER

Angielskie przyimki "under" i "below" mogą odpowiadać polskiemu słowu 'poniżej'. W tym znaczeniu niejednokrotnie są używane zamiennie, np.:(1a) There was a signature under the photo.(1b) There w...

OKREŚLENIA SERII - SERIAL czy SERIES

Rzeczownik "serial" oznacza 'serial', 'film/powieść w odcinkach', np.:(1) His book was made into a TV serial. Jego książkę przerobiono na serial telewizyjny.(2a) I\'m sorry I missed the party, b...

OKREŚLANIE CELU

Najczęstszą konstrukcją wyrażającą cel jest w języku angielskim tzw. bezokolicznik celu "'infinitive of purpose"). Tworzą ją słówko "to" i czasownik w bezokoliczniku, czyli w swojej podstawowej fo...

Future Perfect Continuous

Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego (“future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jak...

TELL czy SAY

Czasowniki "say" (czas przeszły "said\", imiesłów bierny "said") i "tell" (czas przeszły "told\", imiesłów bierny "told") tłumaczy się na polski zazwyczaj jako 'mówić' lub 'powiedzieć'.\...

SO w znaczeniu RÓWNIEŻ

Słowa "so" używa się w języku angielskim bardzo często, aby wyrazić, że coś, co było właśnie powiedziane o jakiejś osobie lub rzeczy, odnosi się także do innej osoby czy rzeczy. Strukturą zdaniową j...

First Conditional

Angielskie zdania warunkowe prawdopodobne (Conditional 1)Zdania warunkowe prawdopodobne dotyczą sytuacji, w których opisujemy zdarzenie, które może nastąpić w przyszłości pod określonym warunkiem. Cho...

Present Perfect

Czasu teraźniejszego uprzedniego (“present perfect”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się, lecz nie wiemy (lub nie ma znaczenia), kiedy miało to miejsce...

PRESENT czy ACTUAL

Przymiotnikiem „actual” opisujemy coś lub kogoś ‘prawdziwego’, ‘istniejącego’, ‘realnego’, np.:(1) His actual words were completely different.Jego prawd...

ADVICE czy ADVISE

Wyraz "advice" to rzeczownik, który oznacza 'radę', 'poradę'. Jest to rzeczownik niepoliczalny (nie jest zatem nigdy poprzedzony przedimkiem nieokreślonym "an"):(1) Did you give him any advice...

Strona bierna

  Chcesz uczyć się języka angielskiego, czytając zabawne anegdoty? Przeczytaj Angielski w anegdotach. Celebrities! Sprawdź teraz >> STRONA BIERNA   Zdania w s...

DISINTERESTED czy UNINTERESTED

Określenie “disinterested” odpowiada polskim słowom ‘neutralny’, ‘obiektywny (nie mający w czymś interesu)’, ‘niezaangażowany’, np.:(1a) I sought counse...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Delhi given one week to clear away sacre…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Delhi given one week to clear away sacred cows Armed with stun guns and large nets, officials will be out on the streets of the Indian capital in their hundre...

The Pink

THE PINK There was once upon a time a queen to whom God had given no children. Every morning she went into the garden and prayed to God in heaven to bestow on her a son or a daughter. Then an ang...

Walter Savage Landor: The Death of Artem…

“Artemidora! Gods invisible, While thou art lying faint along the couch, Have tied the sandal to thy veined feet, And stand beside thee, ready to convey Thy weary steps where other rivers flow.&...

Tom Thumb

TOM THUMB A poor woodman sat in his cottage one night, smoking his pipe by the fireside, while his wife sat by his side spinning. 'How lonely it is, wife,' said he, as he puffed out a long curl o...

John Milton-Paradise Lost / Book XII

Milton, John "Paradise Lost" Book XII 1 As one who in his journey bates at noon, 2 Though bent on speed; so here the Arch-Angel paused 3 Betwixt the world destroyed and world restored, ...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...