Modal verbs: possibility, certainty & obligation

Possibility and certainty- prawdopodobieństwo i pewność


A: Whose bag is that?
B: I don’t know. It may belong to Maria’s friend.
C: It might be a bomb. It could explode at any moment.

(‘may’, ‘might’- coś jest możliwe/prawdopodobne; ‘could’- coś jest możliwe)


It may/might/could rain later.
That man may/might be watching us. (=Perhaps he’s watching us.)
I’m not sure where Mike is. He could be playing tennis. (Possibly he’s playing tennis.)


Daniel may not get the job.
Tom might not be in.

(something negative is possible)
I couldn’t run a marathon.
(something is impossible)


She isn’t answering the phone. She must be out.
Andrew is not here. He must be working in the library.

(‘must’- jesteśmy czegoś pewni)
You can’t be hungry. You’ve just had lunch.
Nick can’t be visiting England. I saw him this morning.

(‘can’t’- uważamy coś za niemożliwe)


A: Where’s Bill?
B: He may have got lost.
C: He could have forgotten about our meeting.
D: He can’t have forgotten. We were talking about it this morning.
E: So, something must have delayed him.

You might have left your keys at work.
(‘may’/’might’/’could’/’must’/’can’t’ + have + trzecia forma czasownika- tak wyrażamy prawdopodobieństwo lub pewnosć dotyczące przeszłych wydarzeń)
We could have gone somewhere, but we were too tired.
You were very lucky. You could have had a terrible accident.

(‘could’- niewykorzystane okazje lub uniknięte konsekwencje)


It must have been love.
It can’t have been love.

(‘must’ and “can’t’ are opposites)


I may/might not have locked the door. (= Perhaps I didn’t lock it.)
Daniel couldn’t have caught the bus. It doesn’t run on Sundays. (= It is impossible for him to have caught the bus.)
(‘may not’/’might not’- prawdopodobnie coś się nie wydarzyło; ‘could not’- niemożliwe, żeby coś się wydarzyło)


Necessity- konieczność


I must give up smoking.
You must think about your future.

(‘must’- osoba wypowiadająca zdanie widzi konieczność zrobienia czegoś)
I have to wear a uniform at my school.
They have to write the report for Monday.

(‘have to’- trzeba coś zrobić, bo taka jest panująca zasada lub nakaz z zewnątrz)
Emma had to go to the dentist yesterday.
(‘had to’- czas przeszły dla ‘must’ i ‘have to’)


We will have to paint our house soon.
I don’t want to have to wait in a queue.
Mark has had to drive all the way to London.

(with modal verbs, to-infinitive, the Present Perfect we don’t use ‘must’ but only ‘have to’)


You needn’t wash those glasses. They are clean
He doesn’t need to get up early today. It’s Saturday.
You don’t have to finish this report today. You can do it tomorrow.

(something is not necessary)
The food was free. We didn’t have / didn’t need to pay for it.
(something was not necessary)


I didn’t need to get up early yesterday. It was Sunday. (= it was unnecessary)
I needn’t have got up early yesterday. It was Sunday. (= it was unnecessary, but I did it)
You needn’t have bought the tickets. I bought them last week.
(Niepotrzebnie kupiłeś bilety.)


You should see a doctor.
(advice, suggestion)
I ought to write to my parents.
(the right thing to do)
People shouldn’t lie.
You oughtn’t todrink so much.
(a wrong thing to do)


We didn’t play very well. We should have played better.
She was devastated. You shouldn’t have told her the truth.

(coś powinno/nie powinno było się wydarzyć)


It’s cold. The children had better wear their coats.
My wife is waiting for me. I’d better not be late.

(‘had better’= the best thing to do in a situation)


The guests are supposed to buy flowers for the hostess.
You are not supposed to talk to the bus driver.
It’s ten o’clock. You were supposed to be here at nine thirty.

(‘be supposed to’= the normal or correct way of doing things)


Now, do the test below.

TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Szlifuj język i zwiedzaj świat!

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

ADULT i inne podobne wyrazy

Jako przymiotnik – tylko w pozycji przed rzeczownikiem – wyraz „adult” może znaczyć ‘dorosły’ lub ‘dla dorosłych’, np.:(1) Both young and adult readers ...

AFTER – kiedy znaczy ‘POR…

Niektóre użycia słowa „after” jako przyimka znaczącego ‘po’ są bardzo zbliżone do polskich – szczególnie te, które odnoszą się do następstwa w czasie, a nie przestrzeni, ...

Przedimek angielski "A"/"AN" czy "ONE"

Przedimek angielski "A"/"AN" czy "ONE" Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski ...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

SURELY czy CERTAINLY

Przysłówki „certainly” i „surely” często są niepoprawnie używane przez Polaków. Oba mogą mieć znaczenie ‘z pewnością’, ‘na pewno’, nie zawsze jednak sto...

PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAK…

Aby wyrazić, że jakiś przedmiot czy osoba przemieszcza się do miejsca, w którym się znajdujemy, posługujemy się w języku angielskim czasownikiem „bring” (w znaczeniu ‘przynieść’...

WEIGH czy WEIGHT

Wyraz "weigh" (wym. ) jest czasownikiem, a jego podstawowe znaczenia to 'ważyć (mieć określoną wagę)', 'zważyć (ustalić, ile coś waży)', 'odważyć (określoną ilość czegoś)' 'ciążyć (także...

Past Simple czy Present Perfect

Chcesz poznać całą gramatykę angielską szybko i skutecznie? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Poniżej przedstawione są podstawowe różnic...

LEND czy BORROW

Szukasz skutecznego sposobu na naukę i utrwalenie słownictwa?Fiszki PLUS Zwroty konwersacyjne to pakiet, dzięki któremu szybko i skutecznie nauczysz się zaawansowanych zwrotów konwersacyjnyc...

TALK czy SPEAK

Angielskie czasowniki "talk" i "speak" ('mówić', 'rozmawiać') są w wielu kontekstach używane wymiennie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy możemy posłużyć się tylko jednym z nich."Talk" pojawia...

MISPLACE czy DISPLACE

Czasownik "displace" oznacza 'zastępować', np.:(1a) In modern cuisine cream is being displaced by yoghurt.We współczesnej kuchni śmietana jest zastępowana jogurtem.(1b) *In modern cuisine cream is...

SAMOTNY - określenia

Słowo „alone” odpowiada polskim określeniom ‘opuszczony’, ‘osamotniony (fizycznie)’, ‘sam’, ‘pojedynczy’, ‘tylko’. Może występow...

Okres warunkowy

Konstrukcje w trybie warunkowym to wypowiedzi typu 'zrobiłbym...', 'mógłbym...' itp. Używa się ich przede wszystkim w złożonych zdaniach warunkowych, występują jednak również samodzielnie. Charakt...

Przyimki - czas

Przyimka „at” używamy, podając konkretną godzinę w ciągu dnia: „at 10 o’clock” ‘o dziesiątej’„at noon/at midnight” ‘w południe/o północyR...

SUPPOSE czy SUPPOSING

Czasownik “suppose” (‘zakładać’, ‘domniemywać’) służy przede wszystkim do wyrażania takich twierdzeń, o których prawdziwości mówiący nie jest całkowicie przekonany ...

OLD, OLDER i ELDER

Przymiotnik "old" znaczy 'stary', jego stopień wyższy to "older\", a najwyższy - "the oldest\", np.:(1a) Jan is older than Joanna.Jan jest starszy od Joanny.(1b) *Jan is elder than Joanna.W niek...

LITTLE czy SMALL

Przymiotniki "small" i "little" można przetłumaczyć na język polski jako 'mały', 'niewielki'. W tym ogólnym znaczeniu często występują zamiennie:(1a) I like little tomatoes.(1b) I like small t...

AS czy THOUGH

Konstrukcje o schemacie przymiotnik/przysłówek + “as”/“though” + reszta zdania odpowiadają polskim zdaniom złożonym typu ‘chociaż..., to...’ i wyrażają brak spełnie...

AT ONESELF czy AT EACH OTHER

Prosty błąd można popełnić myląc dwie konstrukcje. Pierwsza z nich to zwrot „at each other”, znaczący ‘jeden na drugiego’, ‘na siebie nawzajem’, np.:(1a) We were lo...

MĘSKI - OKREŚLENIA

\"Male" jako przymiotnik, tłumaczony w zależności od kontekstu jako 'męski' lub 'samczy', odnosi się w języku angielskim do zwierząt, ludzi oraz roślin płci męskiej, a także do tego, co wiąże się...

BREATH - wyrażenia

Wyraz „breath” jest rzeczownikiem, odnosi się do ‘oddechu’, np.:(1a) Hold your breath! Wstrzymaj oddech!(1b) *Hold you breathe! (2) She had bad breath.Miała brzydki oddech.(3) ...

Przedimek angielski 'THE'

  Przedimek angielski 'THE' Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski przedimek ...

INVENT czy DISCOVER

“Discover” odpowiada w miarę ściśle, zarówno pod względem znaczenia, jak i składni, polskiemu czasownikowi ‘odkryć’ w jego sensie przenośnym. Opisuje on sytuację, w której dowi...

ŻADEN – NONE OF czy NO

Wyrazom “no” i “none of” użytym tak jak w przykładach (1-2) odpowiada w języku polskim słowo ‘żaden’:(1) She had no coat on, although it was freezing cold.Nie miała...

BATH - określenia

Polakom wiele trudności sprawia poprawne użycie wyrazów „bath” i „bathe”. Wynika to z kilku przyczyn – przede wszystkim słowa te brzmią podobnie i mają podobne znaczenie...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Ten Somali children a day die in Ethiopi…

Ten Somali children under the age of five are dying every day of hunger-related causes in a refugee camp in Ethiopia, according to the UN refugee agency. UNHCR reported the "alarming" i...

Garfield 2

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Peter Bradshaw Friday July 21, 2006 The Guardian Film critics are always being accused of having the world's jammiest job. It's true. Usually. Not in this ca...

Ghost in the Shell 2: Innocence

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" The first Ghost in the Shell movie was such a dazzling example of how far ahead Japanese sci-fi animation was, The Matrix borrowed from it wholesale. This film mak...

This column will change your life: A ste…

“All truly great thoughts are conceived while walking," observed Nietzsche, though I've always been a bit suspicious of the ardour with which writers and artists celebrate the i...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...