Modal verbs: possibility, certainty & obligation

Possibility and certainty- prawdopodobieństwo i pewność


A: Whose bag is that?
B: I don’t know. It may belong to Maria’s friend.
C: It might be a bomb. It could explode at any moment.

(‘may’, ‘might’- coś jest możliwe/prawdopodobne; ‘could’- coś jest możliwe)


It may/might/could rain later.
That man may/might be watching us. (=Perhaps he’s watching us.)
I’m not sure where Mike is. He could be playing tennis. (Possibly he’s playing tennis.)


Daniel may not get the job.
Tom might not be in.

(something negative is possible)
I couldn’t run a marathon.
(something is impossible)


She isn’t answering the phone. She must be out.
Andrew is not here. He must be working in the library.

(‘must’- jesteśmy czegoś pewni)
You can’t be hungry. You’ve just had lunch.
Nick can’t be visiting England. I saw him this morning.

(‘can’t’- uważamy coś za niemożliwe)


A: Where’s Bill?
B: He may have got lost.
C: He could have forgotten about our meeting.
D: He can’t have forgotten. We were talking about it this morning.
E: So, something must have delayed him.

You might have left your keys at work.
(‘may’/’might’/’could’/’must’/’can’t’ + have + trzecia forma czasownika- tak wyrażamy prawdopodobieństwo lub pewnosć dotyczące przeszłych wydarzeń)
We could have gone somewhere, but we were too tired.
You were very lucky. You could have had a terrible accident.

(‘could’- niewykorzystane okazje lub uniknięte konsekwencje)


It must have been love.
It can’t have been love.

(‘must’ and “can’t’ are opposites)


I may/might not have locked the door. (= Perhaps I didn’t lock it.)
Daniel couldn’t have caught the bus. It doesn’t run on Sundays. (= It is impossible for him to have caught the bus.)
(‘may not’/’might not’- prawdopodobnie coś się nie wydarzyło; ‘could not’- niemożliwe, żeby coś się wydarzyło)


Necessity- konieczność


I must give up smoking.
You must think about your future.

(‘must’- osoba wypowiadająca zdanie widzi konieczność zrobienia czegoś)
I have to wear a uniform at my school.
They have to write the report for Monday.

(‘have to’- trzeba coś zrobić, bo taka jest panująca zasada lub nakaz z zewnątrz)
Emma had to go to the dentist yesterday.
(‘had to’- czas przeszły dla ‘must’ i ‘have to’)


We will have to paint our house soon.
I don’t want to have to wait in a queue.
Mark has had to drive all the way to London.

(with modal verbs, to-infinitive, the Present Perfect we don’t use ‘must’ but only ‘have to’)


You needn’t wash those glasses. They are clean
He doesn’t need to get up early today. It’s Saturday.
You don’t have to finish this report today. You can do it tomorrow.

(something is not necessary)
The food was free. We didn’t have / didn’t need to pay for it.
(something was not necessary)


I didn’t need to get up early yesterday. It was Sunday. (= it was unnecessary)
I needn’t have got up early yesterday. It was Sunday. (= it was unnecessary, but I did it)
You needn’t have bought the tickets. I bought them last week.
(Niepotrzebnie kupiłeś bilety.)


You should see a doctor.
(advice, suggestion)
I ought to write to my parents.
(the right thing to do)
People shouldn’t lie.
You oughtn’t todrink so much.
(a wrong thing to do)


We didn’t play very well. We should have played better.
She was devastated. You shouldn’t have told her the truth.

(coś powinno/nie powinno było się wydarzyć)


It’s cold. The children had better wear their coats.
My wife is waiting for me. I’d better not be late.

(‘had better’= the best thing to do in a situation)


The guests are supposed to buy flowers for the hostess.
You are not supposed to talk to the bus driver.
It’s ten o’clock. You were supposed to be here at nine thirty.

(‘be supposed to’= the normal or correct way of doing things)


Now, do the test below.

TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

BELOW czy UNDER

Angielskie przyimki "under" i "below" mogą odpowiadać polskiemu słowu 'poniżej'. W tym znaczeniu niejednokrotnie są używane zamiennie, np.:(1a) There was a signature under the photo.(1b) There w...

SIC

Wyraz "sic" pochodzi z łaciny i odpowiada polskim wyrażeniom '(właśnie) tak, w taki sposób', '(świadomie) tak, w taki sposób (napisane)'. W języku angielskim pojawia się jedynie w stylu formalny...

MINUTE

Rzeczownik “minute” oznacza ‘minutę’. Używamy go prawie zawsze przy podawaniu czasu z dokładnością do minut (w języku polskim wyraz ‘minut’ jest zazwyczaj w takiej ...

Present Perfect

Czasu teraźniejszego uprzedniego (“present perfect”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się, lecz nie wiemy (lub nie ma znaczenia), kiedy miało to miejsce...

Następstwo czasów

Następstwo czasów w angielskimJęzyk angielski jest bardzo logiczny jeżeli chodzi o następstwo czasów. Zwłaszcza brytyjski (bo amerykański w mniejszym stopniu) nie pozostawia dużego pola manewru, by w...

BREATH - wyrażenia

Wyraz „breath” jest rzeczownikiem, odnosi się do ‘oddechu’, np.:(1a) Hold your breath! Wstrzymaj oddech!(1b) *Hold you breathe! (2) She had bad breath.Miała brzydki oddech.(3) ...

PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAK…

Aby wyrazić, że jakiś przedmiot czy osoba przemieszcza się do miejsca, w którym się znajdujemy, posługujemy się w języku angielskim czasownikiem „bring” (w znaczeniu ‘przynieść’...

Przyimki - Przestrzeń

Przyimka „in” używamy przede wszystkim do opisu położenia wewnątrz jakiejś większej całości:(1) There are two people in the building.W budynku są dwie osoby.(2) I was born in a small town ...

CZASOWNIKI O DWÓCH DOPEŁNIENIACH

Po niektórych czasownikach mogą występować dwa dopełnienia. Istotna jest ich pozycja w zdaniu. Zazwyczaj pierwsze z nich to określenie osoby (w języku polskim odpowiada mu wyrażenie w celowniku), a dr...

Daty po angielsku

Chcesz opanować podstawy gramatyki i słownictwa?Wypróbuj aktywną metodę nauki z podręcznikiem Angielski nie gryzie!Sprawdź teraz >>   Daty po angielsku:   Daty w języku angie...

DRAUGHT, DRAFT czy DROUGHT

W brytyjskim angielskim rzeczownik "draught" oznacza m.in. 'przeciąg', np.:(1a) Could you close the door - I want to prevent this icy draught.Czy mógłbyś zamknąć drzwi - chciałabym zapobiec temu l...

Przedimki (articles) (the / a / an)

  Chcesz uniknąć typowych błędów popełnianych przez uczących się języka angielskiego? Publikacja Angielski OBŁĘDNIE! na pewno ci w tym pomoże.Sprawdź teraz >>  ...

PŁEĆ - UNIKANIE SEKSIZMU W MOWIE

W sytuacjach, kiedy chcemy odnieść do jakiejś osoby przy użyciu zaimka osobowego, a jej płeć nie jest znana lub nie jest istotna (w szczególności, jeśli we wcześniejszej części zdania było użyte jedno...

CORPORAL czy CORPOREAL

Przymiotnik “corporal” jest dość formalny i znaczy ‘cielesny’, np.:(1) Corporal punishment is banned in all Polish schools.Kary cielesne są zakazane we wszystkich polskich szko...

HARDLY, SCARCELY czy BARELY

Przysłówki „barely”, „hardly” i „scarcely” modyfikują znaczenie zdania, nadając mu sens negatywny (zdania takie przypominają często zdania zaprzeczone). Wyraz ̶...

Przedimek angielski (article) - pomijani…

Przedimek angielski (article) - pomijanie Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo, kiedy ...

LICZEBNIKI - ZASADY UŻYCIA

W języku angielskim liczebnik poprzedza zazwyczaj liczony rzeczownik. Oto przykłady typowych konstrukcji z liczebnikami:(1) All of those twenty-five girls wanted to admit their guilt.Wszystkie te dwad...

Mixed Conditionals

Angielskie zdania warunkowe mieszane (Conditional 4,5Pierwszy rodzaj zdań warunkowych mieszanych to zdania, w których część warunkowa zdania określa sytuację ogólną (także teraźniejszą), podczas gdy c...

ŚWIĘTY

Spośród wyrazów, którym odpowiada w języku polskim słowo ‘święty’, “holy” występuje w wielu różnych kontekstach, natomiast “sacred” i “saint” mają znacz...

MOVIES/CINEMA czy THEATRE/THEATER

Wyrazy "cinema" ('kino') oraz "theatre" 'teatr' (w amerykańskim zapisie - "theater") odnoszą się zarówno do samego budynku, jak i do dziedziny sztuki, której dzieła - tzn. odpowiednio filmy ...

BI-

Cząstki „bi-” używa się do oznaczania częstotliwości (dwukrotności). Poprzedza ona wtedy określenie odcinka czasu, np.: „bicentenary” ‘dwustulecie’, „bicenten...

Past Simple

       Chcesz utrwalić lub poszerzyć swoją wiedzę z gramatyki? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Czasowników w czasie przeszłym prosty...

OPEN czy OPENED

Polacy mają często problemy z prawidłowym użyciem wyrazów "opened" (forma czasu przeszłego i imiesłowu biernego czasownika "open" 'otwierać') i "open" (przymiotnik znaczący 'otwarty').(1a) T...

SYMPATHY - PROBLEMY Z UŻYCIEM

Kiedy we współczesnym języku angielskim określa się kogoś przymiotnikiem "sympathetic\", to zwraca się uwagę przede wszystkim na jego skłonność do współczucia - na to, że potrafi z dobrocią wysłuchać...

TIRESOME czy TIRING

Przymiotnik "tiresome" opisuje kogoś lub coś 'denerwującego', 'irytującego', 'drażniącego', np.:(1) I find doing the housework very tiresome. Wykonywanie prac domowych bardzo mnie drażni.(2a) ...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Nigeria gold rush: toxic quarry

In recent years a mini gold rush has swept through remote parts of Zamfara state, in the arid Sahel region just south of the Sahara, encouraging entire communities to abandon their traditional far...

Ricky Gervais's ballad of Reading jail

The pavement outside Victoria House, an imposing interwar office building on Bloomsbury Square in central London, is cluttered with bins, bikes and bus-stop signs from the 1970s. In the square, ...

Homes for all - water for no one

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Homes for all - water for no one Poisoned locals, no holy water and worried tourists - Galway pays a high price for the economic boom Owen Bowcott...

The Sea Inside

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Alejandro Amenábar has intrigued and wrong-footed audiences in the past with smart pictures like his psychological thriller Open Your Eyes (remade as Vanilla Sky wit...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...