Threat to split Ukraine in two as crisis grows


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

Threat to split Ukraine in two as crisis grows

Nick Paton Walsh in Kiev
Monday November 29, 2004
The Guardian

Ukraine's electoral crisis threatened to split the country in two last night when leaders in the east voted to hold a referendum on regional autonomy, as the government ruled out the use of force to solve the week-long standoff.
The Donetsk regional council voted 164-1 to hold the referendum this coming Sunday on giving the region the status of a republic within Ukraine.
The call for a referendum came as the opposition gave their first ultimatum to the government in the crisis: Yulia Timoshenko, the firebrand deputy to leader Viktor Yuschenko, told outgoing president Leonid Kuchma that he had 24 hours to sack prime minister Viktor Yanukovich, who sparked the mass protests when he claimed victory in a vote marred by allegations of fraud.
Ms Timoshenko also called on Mr Kuchma to fire the heads of the regions threatening to secede and initiate criminal procedings against them, warning that opposition activists would block his movements unless he fulfills their demands within 24 hours.
"We know where he is, and we can prevent him from making a single step if he doesn't fulfill our demands," Ms Tymoshenko told tens of thousands of supporters gathered in central Kiev.
Earlier in the day, Mr Yanukovich warned that Ukraine was "a step away from abyss". He told a crowd at a sports stadium in Severodonetsk, in the east of the country: "I am pleading to you not to take any radical measures.
"If only one drop of blood is shed, we won't be able to stop the flow. It will remain on the consciences of the people who provoked the situation."
Fears have been growing that the industrialised and pro-Yanukovich south and east, which supplies much of Ukraine's fuel, might secede from the west and centre, which backs Viktor Yushchenko.
There was "a realistic threat" of the east splitting from Kiev "especially if it is supported by outside forces", the Polish president, Alexander Kwasniewski, who mediated in talks between the two side on Friday, warned yesterday. He added that a Yushchenko presidency was "likely".
Moscow overtly backed Mr Yanukovich's election campaign and has since condemned the interference of the US and the EU's refusal to recognise official results declaring him winner.
Mr Yanukovich's declaration that he won last Sunday's presidential run-off by 3% has been undermined by allegations of electoral fraud that led to a week of protests headed by Mr Yushchenko.
The Kremlin hinted at the weekend that it favoured the repeat elections which an emergency parliament session voted for on Saturday. Local officials in the east have threatened that their regions may unite with Russia. Yevgeny Kushnarov, governor of the eastern town of Kharkiv, told Reuters: "Kiev is 480km from [Kharkiv], while Russia is only 40km away."
Raisa Bogatyryova, head of Yanukovich's Party of the Regions, said: "If they tell us we must go to a new round of elections then we will not go and [instead] we will hold a referendum on setting up a south-eastern state."
Meanwhile, President Leonid Kuchma said after a meeting with his security council that "compromise is the only way to avoid unpredictable consequences".
He said on Ukrainian television that the blockade of parliament was "a gross violation of law. You know well that it would be unacceptable in any nation".
Yesterday, Mr Yushchenko told 100,000 supporters who have filled central Kiev for days,"stay here until the end. You will ask me how long we should stay here, is it worth staying here?" he said. "Even the Georgian revolution [last year] lasted for three weeks."
Yet the Yushchenko camp have grown increasingly bullish, saying they do not expect Mr Yanukovich to run in any repeat election and calling for a solution to the crisis in the coming days.
Today the supreme court will commence hearings on alleged irregularities in the election.
abyss - przepaść
allegation - zarzut
alleged- rzekomy, przypuszczalny
back- popierać
bullish - optymistyczny, zwyżkowy
commence - zaczynać
condemn - potępiać
conscience - sumienie
demand - żądanie
deputy - deputowany
firebrand- podżegacz
fraud - oszustwo
fulfill - spełniać
gross - karygodny
hearing - przesłuchanie
hint -wysuwać sugestie
increasingly - rosnąco, coraz bardziej
industrialised - zindustrializowany, uprzemysłowiony
interference - wtrącanie się
irregularity- nieregularność
meanwhile- w międzyczasie
measure - krok, posunięcie
mediate - pośredniczyć
outgoing - odchodzący
overtly - otwarcie
plead - prosić
presidency - prezydentura
radical - radykalny
round - runda
rule out - wykluczać
run-off - dogrywka, druga tura wyborów
sack - wyrzucić, zwolnić
secede - odłączać się, dokonywać secesji
set up - zakładać
shed (shed, shed) - rozlewać, dokonywać rozlewu (krew)
spark - wszczynać
split - rozpaść się, podzielić się
standoff- impas
supporter - zwolennik, poplecznik
supreme court - sąd najwyższy
undermine - podważać
unpredictable - nieprzewidywalny
violation - pogwałcenie

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Tydzień języka angielskiego - do 40% taniej!

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

SZYK WYRAZÓW W ZDANIU

Język angielski jest językiem pozycyjnym. Oznacza to, że uporządkowanie składniowe (kolejność wyrazów w zdaniu) odgrywa w nim niezwykle istotną rolę - szczególnie ze względu na bardzo ograniczoną odmi...

Przedimek angielski "A" oraz "AN"

Przedimek angielski "A" oraz "AN" Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski przed...

Przedimek angielski 'THE'

  Przedimek angielski 'THE' Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski przedimek ...

Następstwo czasów

Następstwo czasów w angielskimJęzyk angielski jest bardzo logiczny jeżeli chodzi o następstwo czasów. Zwłaszcza brytyjski (bo amerykański w mniejszym stopniu) nie pozostawia dużego pola manewru, by w...

SURELY czy CERTAINLY

Przysłówki „certainly” i „surely” często są niepoprawnie używane przez Polaków. Oba mogą mieć znaczenie ‘z pewnością’, ‘na pewno’, nie zawsze jednak sto...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

NAUKA - "SCIENTIST" czy "ACADEMIC"

Wyraz „science” oznacza ‘naukę’, a w szczególności ‘nauki przyrodnicze/ścisłe’. Także niektóre nauki społeczne określa się tym terminem („social sciences”). Rzeczownik „science” nie powinien być nat...

MOWA ZALEŻNA - WPROWADZENIE

Często zdarza się, że chcemy, opisując pewną sytuację, przytoczyć wypowiedzi biorących w niej udział osób. Gdybyśmy pisali list lub artykuł, nie mielibyśmy z tym kłopotu - moglibyśmy po prostu zacytow...

Daty po angielsku

Chcesz opanować podstawy gramatyki i słownictwa?Wypróbuj aktywną metodę nauki z podręcznikiem Angielski nie gryzie!Sprawdź teraz >>   Daty po angielsku:   Daty w języku angie...

BY czy VIA

Przyimek "via" ('przez', 'za pośrednictwem') określa taką sytuację, w której pokonując odległość z jednego punktu do drugiego, przechodzi się przez jakiś punkt trzeci, umiejscowiony między począ...

LAY czy LIE

Polacy często mają trudności z właściwym użyciem czasowników "lie" 'kłamać' (formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego "lied"), "lie" 'leżeć' (forma czasu przeszłego "lay\", forma imiesło...

BUSINESS

Angielski rzeczownik „business” może odpowiadać polskim słowom ‘biznes’, ‘interes’. Stąd zwrot „do business” powinniśmy tłumaczyć jako ‘uprawiać b...

AFFECT i inne podobne wyrazy

Czasownik „affect” znaczy ‘wywierać wpływ’, ‘mieć skutki’, ‘atakować (jakiś organ – o chorobie)’, np.:(1a) I hope this minor incident will not aff...

Second Conditional

Angielskie zdania warunkowe możliwe (Conditional 2Zdania warunkowe możliwe dotyczą sytuacji, w których:I. opisujemy zdarzenie, które mogłoby nastąpić w przyszłości, ale mniej wierzymy w jego realność...

UŁAMKI

Zapisywanie i odczytywanie ułamków rządzi się w języku angielskim prawami nieco innymi niż w języku polskim. Poniżej opisane są najważniejsze zasady budowania wyrażeń językowych odpowiadających ułamko...

MARTWY - OKREŚLENIA

W języku angielskim istnieje kilka określeń, które odnoszą się do tego, co martwe, nieżywe lub obumarłe, zarówno w przypadku śmierci biologicznej, zwłaszcza ludzi i zwierząt, jak i wtedy, gdy mówimy p...

CAN’T HELP

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:(1) I can’t help loving you...

BI-

Cząstki „bi-” używa się do oznaczania częstotliwości (dwukrotności). Poprzedza ona wtedy określenie odcinka czasu, np.: „bicentenary” ‘dwustulecie’, „bicenten...

PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAK…

Aby wyrazić, że jakiś przedmiot czy osoba przemieszcza się do miejsca, w którym się znajdujemy, posługujemy się w języku angielskim czasownikiem „bring” (w znaczeniu ‘przynieść’...

NEED - RÓŻNE UŻYCIA

Słowo "need" może występować jako czasownik modalny o znaczeniu 'musieć' (lub jako typowy czasownik o znaczeniu 'potrzebować, wymagać'."Need" użyte jako zwykły czasownik przyjmuje końcówkę "-...

MOVIES/CINEMA czy THEATRE/THEATER

Wyrazy "cinema" ('kino') oraz "theatre" 'teatr' (w amerykańskim zapisie - "theater") odnoszą się zarówno do samego budynku, jak i do dziedziny sztuki, której dzieła - tzn. odpowiednio filmy ...

BESIDE czy BY

Aby w języku angielskim opisać bliskie położenie dwóch rzeczy, posługujemy się przyimkami „by” oraz „beside”. Obydwa odpowiadają polskiemu przyimkowi ‘obok’. „...

MIND czy BRAIN

Rzeczownik „brain” oznacza ‘mózg’ lub ‘półkulę mózgu’, np.:(1a) The right brain controls the left-hand side of the body.Prawa półkula mózgu kontroluje lewą stronę c...

HOMOGENEOUS czy HOMOGENOUS

Słowa “homogeneous” i “homogenous” są używane niemal wyłącznie w tekstach formalnych (np. naukowych). Ze względu na zbliżoną pisownię bywają często utożsamiane lub mylone (takż...

LITTLE czy SMALL

Przymiotniki "small" i "little" można przetłumaczyć na język polski jako 'mały', 'niewielki'. W tym ogólnym znaczeniu często występują zamiennie:(1a) I like little tomatoes.(1b) I like small t...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Bee Movie

Bee Movie Philip French Sunday December 16, 2007 Scripted by Jerry Seinfeld, who also voices the central character, DreamWorks' disappointing animation has every bee joke he and his chu...

The Chronicles of Narnia: The Lion, the …

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Peter Bradshaw Friday December 2, 2005 The Guardian CS Lewis's classic of children's fantasy literature, to which six instalments of steeply declining intere...

Blue Eyelids

Peter Bradshaw The Guardian, Friday 8 May 2009 Boy-meets-girl is the oldest story in the cinema, and yet this gem of a film from Mexico shows that it can always be made t...

Nine

Can you hear a sort of whooshing and gurgling? That is the sound of Daniel Day-Lewis flushing his mystique down the toilet Peter Bradshaw guardian.co.uk, Thursday 17 December 2009 22.30 GMT...

Merry Christmas

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" The Christmas truce that broke out on the Western Front in 1914 was a miracle that temporarily repudiated the horrors of the first world war, and yet was also part...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...