Threat to split Ukraine in two as crisis grows


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

Threat to split Ukraine in two as crisis grows

Nick Paton Walsh in Kiev
Monday November 29, 2004
The Guardian

Ukraine's electoral crisis threatened to split the country in two last night when leaders in the east voted to hold a referendum on regional autonomy, as the government ruled out the use of force to solve the week-long standoff.
The Donetsk regional council voted 164-1 to hold the referendum this coming Sunday on giving the region the status of a republic within Ukraine.
The call for a referendum came as the opposition gave their first ultimatum to the government in the crisis: Yulia Timoshenko, the firebrand deputy to leader Viktor Yuschenko, told outgoing president Leonid Kuchma that he had 24 hours to sack prime minister Viktor Yanukovich, who sparked the mass protests when he claimed victory in a vote marred by allegations of fraud.
Ms Timoshenko also called on Mr Kuchma to fire the heads of the regions threatening to secede and initiate criminal procedings against them, warning that opposition activists would block his movements unless he fulfills their demands within 24 hours.
"We know where he is, and we can prevent him from making a single step if he doesn't fulfill our demands," Ms Tymoshenko told tens of thousands of supporters gathered in central Kiev.
Earlier in the day, Mr Yanukovich warned that Ukraine was "a step away from abyss". He told a crowd at a sports stadium in Severodonetsk, in the east of the country: "I am pleading to you not to take any radical measures.
"If only one drop of blood is shed, we won't be able to stop the flow. It will remain on the consciences of the people who provoked the situation."
Fears have been growing that the industrialised and pro-Yanukovich south and east, which supplies much of Ukraine's fuel, might secede from the west and centre, which backs Viktor Yushchenko.
There was "a realistic threat" of the east splitting from Kiev "especially if it is supported by outside forces", the Polish president, Alexander Kwasniewski, who mediated in talks between the two side on Friday, warned yesterday. He added that a Yushchenko presidency was "likely".
Moscow overtly backed Mr Yanukovich's election campaign and has since condemned the interference of the US and the EU's refusal to recognise official results declaring him winner.
Mr Yanukovich's declaration that he won last Sunday's presidential run-off by 3% has been undermined by allegations of electoral fraud that led to a week of protests headed by Mr Yushchenko.
The Kremlin hinted at the weekend that it favoured the repeat elections which an emergency parliament session voted for on Saturday. Local officials in the east have threatened that their regions may unite with Russia. Yevgeny Kushnarov, governor of the eastern town of Kharkiv, told Reuters: "Kiev is 480km from [Kharkiv], while Russia is only 40km away."
Raisa Bogatyryova, head of Yanukovich's Party of the Regions, said: "If they tell us we must go to a new round of elections then we will not go and [instead] we will hold a referendum on setting up a south-eastern state."
Meanwhile, President Leonid Kuchma said after a meeting with his security council that "compromise is the only way to avoid unpredictable consequences".
He said on Ukrainian television that the blockade of parliament was "a gross violation of law. You know well that it would be unacceptable in any nation".
Yesterday, Mr Yushchenko told 100,000 supporters who have filled central Kiev for days,"stay here until the end. You will ask me how long we should stay here, is it worth staying here?" he said. "Even the Georgian revolution [last year] lasted for three weeks."
Yet the Yushchenko camp have grown increasingly bullish, saying they do not expect Mr Yanukovich to run in any repeat election and calling for a solution to the crisis in the coming days.
Today the supreme court will commence hearings on alleged irregularities in the election.
abyss - przepaść
allegation - zarzut
alleged- rzekomy, przypuszczalny
back- popierać
bullish - optymistyczny, zwyżkowy
commence - zaczynać
condemn - potępiać
conscience - sumienie
demand - żądanie
deputy - deputowany
firebrand- podżegacz
fraud - oszustwo
fulfill - spełniać
gross - karygodny
hearing - przesłuchanie
hint -wysuwać sugestie
increasingly - rosnąco, coraz bardziej
industrialised - zindustrializowany, uprzemysłowiony
interference - wtrącanie się
irregularity- nieregularność
meanwhile- w międzyczasie
measure - krok, posunięcie
mediate - pośredniczyć
outgoing - odchodzący
overtly - otwarcie
plead - prosić
presidency - prezydentura
radical - radykalny
round - runda
rule out - wykluczać
run-off - dogrywka, druga tura wyborów
sack - wyrzucić, zwolnić
secede - odłączać się, dokonywać secesji
set up - zakładać
shed (shed, shed) - rozlewać, dokonywać rozlewu (krew)
spark - wszczynać
split - rozpaść się, podzielić się
standoff- impas
supporter - zwolennik, poplecznik
supreme court - sąd najwyższy
undermine - podważać
unpredictable - nieprzewidywalny
violation - pogwałcenie

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Materiały przygotowujące do egzaminów do 40% taniej!

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

UBIKACJA

Toalety w domach prywatnych nazywane są po angielsku w następujący sposób:(1) toilet(2) lavatory(3) water-closet/WC (4) loo(5) bathroomNależy zwrócić uwagę, że "water-closet/WC" to, inaczej niż w ję...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

BETWEEN czy AMONG

Przyimki "among" (lub równoznaczny "amongst") i "between" występują w podobnych kontekstach, ich znaczenie jest jednak często odmienne.W przypadku, gdy mamy na myśli dzielenie się czymś, rozdzie...

First Conditional

Angielskie zdania warunkowe prawdopodobne (Conditional 1)Zdania warunkowe prawdopodobne dotyczą sytuacji, w których opisujemy zdarzenie, które może nastąpić w przyszłości pod określonym warunkiem. Cho...

ŻADEN – NONE OF czy NO

Wyrazom “no” i “none of” użytym tak jak w przykładach (1-2) odpowiada w języku polskim słowo ‘żaden’:(1) She had no coat on, although it was freezing cold.Nie miała...

NEED - RÓŻNE UŻYCIA

Słowo "need" może występować jako czasownik modalny o znaczeniu 'musieć' (lub jako typowy czasownik o znaczeniu 'potrzebować, wymagać'."Need" użyte jako zwykły czasownik przyjmuje końcówkę "-...

DISINTERESTED czy UNINTERESTED

Określenie “disinterested” odpowiada polskim słowom ‘neutralny’, ‘obiektywny (nie mający w czymś interesu)’, ‘niezaangażowany’, np.:(1a) I sought counse...

MADE

Kiedy chcemy powiedzieć, że jakiś przedmiot został 'wykonany, wytworzony z czegoś', 'zrobiony z jakiegoś materiału', możemy użyć konstrukcji "made of" lub "made from "Frazą "made of" posługu...

BUSINESS

Angielski rzeczownik „business” może odpowiadać polskim słowom ‘biznes’, ‘interes’. Stąd zwrot „do business” powinniśmy tłumaczyć jako ‘uprawiać b...

DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI

Chcesz swobodnie posługiwać się językiem angielskim?Angielski MultiPakiet to kompleksowy kurs dla osób rozpoczynających naukę lub podejmujących ją po przerwie.Sprawdź teraz >> D...

SIC

Wyraz "sic" pochodzi z łaciny i odpowiada polskim wyrażeniom '(właśnie) tak, w taki sposób', '(świadomie) tak, w taki sposób (napisane)'. W języku angielskim pojawia się jedynie w stylu formalny...

LICZEBNIKI TRADYCYJNE

Poza liczebnikami uwzględnionymi w haśle LICZEBNIKI – LISTA (opartymi na używanym powszechnie systemie dziesiętnym) w języku angielskim spotykane są czasem także liczebniki tradycyjne. Odpowiada...

BEZOKOLICZNIK

  Chcesz uczyć się języka, czytając kryminały? Angielski. Kryminał z samouczkiem dla początkujących. A Good Neighbour to doskonały sposób nauki!Sprawdź teraz >> ...

OKREŚLANIE CZASU (DATY)

  Chcesz opanować podstawy języka angielskiego?Poznaj kolorowy podręcznik Angielski aktywnie! Trening na 200 sposobówSprawdź teraz > Typowym pytaniem o datę jest w języku angielskim...

Present Perfect Continuous

Czasu teraźniejszego uprzedniego ciągłego (“present perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości i t...

AFTER - kiedy znaczy 'POTEM'

Polacy uczący się języka angielskiego mają zwykle kłopoty z poprawnym użyciem słowa „after„ w przysłówkowym znaczeniu ‘potem‘, ‘później‘. Błędy wynikają z kalkowani...

Mixed Conditionals

Angielskie zdania warunkowe mieszane (Conditional 4,5Pierwszy rodzaj zdań warunkowych mieszanych to zdania, w których część warunkowa zdania określa sytuację ogólną (także teraźniejszą), podczas gdy c...

OPEN czy OPENED

Polacy mają często problemy z prawidłowym użyciem wyrazów "opened" (forma czasu przeszłego i imiesłowu biernego czasownika "open" 'otwierać') i "open" (przymiotnik znaczący 'otwarty').(1a) T...

TRUST - PODOBNE OKREŚLENIA

Określenia "trustful\", "trusting\", "trustworthy" i "trusty" brzmią podobnie, wszystkie wiążą się też ze słowem "trust" znaczącym 'zaufanie' (jako rzeczownik) lub 'ufać' (jako czasownik)...

Past Simple

       Chcesz utrwalić lub poszerzyć swoją wiedzę z gramatyki? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Czasowników w czasie przeszłym prosty...

WIĘKSZOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ I INNE UOGÓLNIENIA

Wypowiadając się na temat zwyczajów, zachowań, tendencji, musimy zazwyczaj odnieść się do tego, jak bardzo obserwowane zjawisko jest ogólne, rozpowszechnione, jak często spotyka się jego przykłady. In...

SUGGEST

Czasownik "suggest" oznacza 'proponować', 'sugerować' i łączy się w zdaniu z formą "-ing\":(1) Mary suggested going to the cinema. Mary zaproponowała pójście (żebyśmy poszli) do kina.Dopełnieni...

Future Continuous

Czas przyszły ciągły (“future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + “...

MĘSKI - OKREŚLENIA

\"Male" jako przymiotnik, tłumaczony w zależności od kontekstu jako 'męski' lub 'samczy', odnosi się w języku angielskim do zwierząt, ludzi oraz roślin płci męskiej, a także do tego, co wiąże się...

Past Simple czy Present Perfect

Chcesz poznać całą gramatykę angielską szybko i skutecznie? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Poniżej przedstawione są podstawowe różnic...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Choking Man

Peter Bradshaw The Guardian, Friday November 14 2008 Some US indie films are so torpid, so pointless and so incredibly whingey that you want to reach into the screen an...

Ratatouille

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Ratatouille Xan Brooks Friday October 12, 2007 The Guardian There was a rumour doing the rounds a few years back that rats had been observed at so...

The Time Traveler's Wife

It may be very silly, but Robert Schwentke's farcical spin on time travelling is an interesting ride. Peter Bradshaw guardian.co.uk, Thursday 13 August 2009 22.15 BST &nb...

Is it OK ... to buy diamonds?

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Leo Hickman's guide to a good life Tuesday January 17, 2006 The Guardian It's not up there with charades or blindman's bluff, admittedly, but those in sea...

Louis Untermeyer: On the Birth of a Chil…

Lo, to the battle-ground of Life, Child, you have come, like a conquering shout, Out of a struggle—into strife; Out of a darkness—into doubt.&n...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...