France votes on EU constitution


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

France votes on EU constitutionEurope's eyes turned to France today as the country delivered its verdict on the European Union constitution.
Nearly 42m voters were eligible to cast ballots in the pivotal vote on the charter, which polls suggested the French would reject.
The constitution must be ratified by all 25 EU member states before it can take effect, so a French no could kill it.
Polling stations were due to close at 8pm (1900BST) - except in Paris and Lyon, where residents were granted an extra couple of hours to vote. The first results were expected by 10pm local time.
About 1.5m voters in France's overseas territories cast their votes yesterday. Results were being kept secret until all the polls closed, but the turnout in the Caribbean was less than 30%. In Guadeloupe, it was as low as 22%.
The French traditionally tend to vote later and by midday just over a quarter of urban voters had turned out to cast their votes, according to Le Monde. Turnout in Paris was 18.2% - higher than in 1992, when the French voted on the Maastricht treaty.
The pavements of Paris's Left Bank neighbourhood of Montparnasse were covered with flyers pushing for a yes vote.
"Sunday, Think Before Voting," read the flyers, comparing the referendum to France's 2002 presidential election, when President Jacques Chirac faced down extreme right leader Jean-Marie Le Pen.
A collective French yes - coupled with a similar result in the Dutch referendum on Wednesday - could give the charter unstoppable momentum, with a dozen other nations left to decide its fate in the coming months.
But it looks unlikely - despite France's historic support for the European project, with two Frenchmen, Robert Schuman and Jean Monnet, having launched the six-nation European Coal and Steel Community in 1951.
Arnaud Senlis, 27, carrying his two-year-old son on his shoulders, was among those casting a yes ballot.
"I never thought twice about it," he said, complaining that the intense debate ahead of Sunday's vote "seemed more about national politics and politicians' personal ambitions than a real debate about Europe's future".
Katia Volman, a 22-year-old student, left her ballot blank, saying the issues were too complicated to fully digest. "I had so many reasons to vote yes or no so I left it blank and that way I won't regret my decision two days later," she said.
The yes camp had desperately sought to capture votes from undecided citizens like Ms Volman. Polls showed they make up some 20% of the electorate, giving them a crucial role in deciding the constitution's fate.
"If there was to be a French no vote - a serious big rejection of the treaty - followed by a rejection in the Netherlands, then I think that this treaty is in effect dead," said John Palmer, an analyst with the European Policy Centre in Brussels, Belgium.
"The danger then would be that we would enter a period of profound stagnation, maybe for two, three or more years, until we have new elections in France and some of the other key countries," he said.
Supporters of the constitution, which EU leaders signed in October, say it will streamline EU operations and decision-making, make the bloc more accessible to its 450m citizens and give it a president and foreign minister so it can speak with one voice in world affairs.
Opponents fear it will strip nations of sovereignty and trigger an influx of cheap labour, even as European powers such as France and Germany struggle to contain unemployment.
Nine nations - Austria, Hungary, Italy, Germany, Greece, Lithuania, Slovakia, Slovenia and Spain - have already ratified it by referendum or parliamentary vote.
While a defeat would shake the EU to its core, it could plunge France - one of the architects of the project - into political chaos. Mr Chirac's popularity ratings have plunged to 39% in recent weeks, and he has already hinted that he will fire his unpopular prime minister, Jean-Pierre Raffarin, whatever the result.
If the French reject the treaty, Mr Chirac would suffer the humiliation of becoming only the second leader, after Charles de Gaulle, to lose a referendum since the founding of the Fifth Republic in 1958.
The constitution's opponents, who range from Mr Le Pen to the former socialist prime minister Laurent Fabius, have suggested the charter could be re-negotiated to suit French tastes.
But Mr Chirac has warned that a no would mean "Europe would be broken down, searching for an impossible consensus".


ballot- głos
capture- pojmać, chwytać, opanować
cast- głosowac, wrzucać
digest- przyswajać
eligible- kwalifikujący się do
flyer- ulotka
hint- dawać wskazówki, sugerować
humiliation- upokorzenie, poniżenie
influx- napływ, przypływ
launch- wprowadzać, lansować
pivotal- główny, centralny
plunge- pogrążać
profound- szeroki, gruntowny
trigger- powodować, wywoływać
turnout- frekwencja


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

LEND czy BORROW

Szukasz skutecznego sposobu na naukę i utrwalenie słownictwa?Fiszki PLUS Zwroty konwersacyjne to pakiet, dzięki któremu szybko i skutecznie nauczysz się zaawansowanych zwrotów konwersacyjnyc...

MOWA ZALEŻNA - WPROWADZENIE

Często zdarza się, że chcemy, opisując pewną sytuację, przytoczyć wypowiedzi biorących w niej udział osób. Gdybyśmy pisali list lub artykuł, nie mielibyśmy z tym kłopotu - moglibyśmy po prostu zacytow...

TRUST - PODOBNE OKREŚLENIA

Określenia "trustful\", "trusting\", "trustworthy" i "trusty" brzmią podobnie, wszystkie wiążą się też ze słowem "trust" znaczącym 'zaufanie' (jako rzeczownik) lub 'ufać' (jako czasownik)...

WYKRZYKNIENIA

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, możemy wyrazić szczególne zaangażowanie emocjonalne w wypowiadane zdanie poprzez zmianę intonacji wypowiedzi. W zapisie taką zmianę oznaczamy wykrzyknikiem...

WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)

Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw? Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!Sprawdź teraz >> Wyrazy “many” i “much” można...

SZYK WYRAZÓW W ZDANIU

Język angielski jest językiem pozycyjnym. Oznacza to, że uporządkowanie składniowe (kolejność wyrazów w zdaniu) odgrywa w nim niezwykle istotną rolę - szczególnie ze względu na bardzo ograniczoną odmi...

OVER czy ABOVE

Poprawne użycie słów "above" i "over" sprawia Polakom wiele trudności. Obydwa wyrazy znaczą tyle co 'ponad', 'powyżej'. W kontekście przestrzennym można użyć obu z nich, np.:(1) The sky above/...

MATHEMATICS oraz ARITHMETIC

Te nazwy przedmiotów szkolnych, które pochodzą z greki i łaciny, mają zazwyczaj w języku angielskim zakończenie „-cs” (np. „mathematics” ‘matematyka’, „physic...

PORUSZANIE SIĘ - WYRAŻENIA

W języku angielskim występuje bardzo wiele określeń odnoszących się do sposobu chodzenia. Często napotkać je możemy, zdając różnego rodzaju egzaminy językowe (zwłaszcza “Certificate in Advanced ...

MIND czy BRAIN

Rzeczownik „brain” oznacza ‘mózg’ lub ‘półkulę mózgu’, np.:(1a) The right brain controls the left-hand side of the body.Prawa półkula mózgu kontroluje lewą stronę c...

HUMILIATION czy HUMILITY

Rzeczownik “humiliation” oznacza ‘poniżenie’, ‘upokorzenie’, np.:(1a) She faced the ultimate humiliation of begging her brother for money.Doświadczyła skrajnego upo...

Present Perfect Continuous

Czasu teraźniejszego uprzedniego ciągłego (“present perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości i t...

ONE w znaczeniu "TEN"

Aby uniknąć powtórzeń w wypowiedzi, możemy użyć zaimka "one". Zastępuje on rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej. Musi to być wyraz już wcześniej wspomniany:(1a) Which dress do you think is nice...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

BETWEEN czy AMONG

Przyimki "among" (lub równoznaczny "amongst") i "between" występują w podobnych kontekstach, ich znaczenie jest jednak często odmienne.W przypadku, gdy mamy na myśli dzielenie się czymś, rozdzie...

LIKE czy ALIKE

Wyraz „alike” odpowiada polskim przymiotnikom ‘podobny’, ‘przypominający (kogoś/coś)’, np.:(1a) Joanna and I are alike.Joanna i ja jesteśmy do siebie podobni. (1b) ...

First Conditional

Angielskie zdania warunkowe prawdopodobne (Conditional 1)Zdania warunkowe prawdopodobne dotyczą sytuacji, w których opisujemy zdarzenie, które może nastąpić w przyszłości pod określonym warunkiem. Cho...

Przedimek angielski 'THE'

  Przedimek angielski 'THE' Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski przedimek ...

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Angielskie czasowniki nieregularne (irregular verbs) Jednym z możliwych podziałów angielskich czasowników nieregularnych jest wyróżnienie pięciu grup ze względu na zakres nier...

TOWN czy CITY

Zarówno “city”, jak i “town” odpowiadają polskiemu słowu ‘miasto’. Wyraz “city” używany jest do określania większych miejscowości, np.:(1a) London is on...

ON oraz ABOUT w znaczeniu "O"

Częste kłopoty z właściwym użyciem słów „on” i „about” wynikają z tego, iż oba mogą być tłumaczone na język polski jako ‘o (czymś, kimś)’. Pierwsze z nich sugeruje bardziej formalny, naukowy wymiar ...

WIĘKSZOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ I INNE UOGÓLNIENIA

Wypowiadając się na temat zwyczajów, zachowań, tendencji, musimy zazwyczaj odnieść się do tego, jak bardzo obserwowane zjawisko jest ogólne, rozpowszechnione, jak często spotyka się jego przykłady. In...

AT ONESELF czy AT EACH OTHER

Prosty błąd można popełnić myląc dwie konstrukcje. Pierwsza z nich to zwrot „at each other”, znaczący ‘jeden na drugiego’, ‘na siebie nawzajem’, np.:(1a) We were lo...

NAUKA - "SCIENTIST" czy "ACADEMIC"

Wyraz „science” oznacza ‘naukę’, a w szczególności ‘nauki przyrodnicze/ścisłe’. Także niektóre nauki społeczne określa się tym terminem („social sciences”). Rzeczownik „science” nie powinien być nat...

SUCH czy SO

\"Such" ('taki' + (przymiotnik) + rzeczownik) i "so" ('tak' + przymiotnik lub przysłówek) wskazują na szczególną intensywność cechy, która w tym samym zdaniu przypisywana jest przedmiotowi wypo...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Philip Larkin-Church Going

Church Going Once I am sure there\'s nothing going on I step inside, letting the door thud shut. Another church: matting, seats, and stone, And little books; sprawlings of flowers, cut For Sunda...

Saddam's desperate offers to stave off w…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Washington dismissed Iraq's peace feelers, including elections and weapons pledge, put forward via diplomatic channels and US hawk Perle Julian Borger in Washing...

Lists

Poniższy kurs jest opracowywany we współpracy z warszawską szkołą językową TFLS (Testing and Foreign Language Services), oferującą kursy języka angielskiego na najwyższym poziomie. ...

Carl Sandburg-Ready to Kill

Ready to Kill Ten minutes now I have been looking at this. I have gone by here before and wondered about it. This is the bronze memorial of a famous general Riding horseback with a flag and a swo...

Health

In the exam you might be asked to describe different ways of getting fit or staying healthy. You may be asked to describe different sorts of exercise that we can take to get fit, or the sort of food w...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...