The two faces of Rumsfeld


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

2000: director of a company which wins $200m contract to sell nuclear reactors to North Korea
2002: declares North Korea a terrorist state, part of the axis of evil and a target for regime change

Randeep Ramesh
Friday May 9, 2003
The Guardian
Donald Rumsfeld, the US defence secretary, sat on the board of a company which three years ago sold two light water nuclear reactors to North Korea - a country he now regards as part of the "axis of evil" and which has been targeted for regime change by Washington because of its efforts to build nuclear weapons.
Mr Rumsfeld was a non-executive director of ABB, a European engineering giant based in Zurich, when it won a $200m (£125m) contract to provide the design and key components for the reactors. The current defence secretary sat on the board from 1990 to 2001, earning $190,000 a year. He left to join the Bush administration.
The reactor deal was part of President Bill Clinton's policy of persuading the North Korean regime to positively engage with the west.
The sale of the nuclear technology was a high-profile contract. ABB's then chief executive, Goran Lindahl, visited North Korea in November 1999 to announce ABB's "wide-ranging, long-term cooperation agreement" with the communist government.
The company also opened an office in the country's capital, Pyongyang, and the deal was signed a year later in 2000. Despite this, Mr Rumsfeld's office said that the defence secretary did not "recall it being brought before the board at any time".
In a statement to the American magazine Newsweek, his spokeswoman Victoria Clarke said that there "was no vote on this". A spokesman for ABB told the Guardian yesterday that "board members were informed about the project which would deliver systems and equipment for light water reactors".
Just months after Mr Rumsfeld took office, President George Bush ended the policy of engagement and negotiation pursued by Mr Clinton, saying he did not trust North Korea, and pulled the plug on diplomacy. Pyongyang warned that it would respond by building nuclear missiles. A review of American policy was announced and the bilateral confidence building steps, key to Mr Clinton's policy of détente, halted.
By January 2002, the Bush administration had placed North Korea in the "axis of evil" alongside Iraq and Iran. If there was any doubt about how the White House felt about North Korea this was dispelled by Mr Bush, who told the Washington Post last year: "I loathe [North Korea's leader] Kim Jong-il."
The success of campaigns in Afghanistan and Iraq have enhanced the status of Mr Rumsfeld in Washington. Two years after leaving ABB, Mr Rumsfeld now considers North Korea a "terrorist regime - teetering on the verge of collapse" and which is on the verge of becoming a proliferators of nuclear weapons. During a bout of diplomatic activity over Christmas he warned that the US could fight two wars at once - a reference to the forthcoming conflict with Iraq. After Baghdad fell, Mr Rumsfeld said Pyongyang should draw the "appropriate lesson".
Critics of the administration's bellicose language on North Korea say that the problem was not that Mr Rumsfeld supported the Clinton-inspired diplomacy and the ABB deal but that he did not "speak up against it". "One could draw the conclusion that economic and personal interests took precedent over non-proliferation," said Steve LaMontagne, an analyst with the Centre for Arms Control and Non-Proliferation in Washington.
Many members of the Bush administration are on record as opposing Mr Clinton's plans, saying that weapons-grade nuclear material could be extracted from the type of light water reactors that ABB sold. Mr Rumsfeld's deputy, Paul Wolfowitz, and the state department's number two diplomat, Richard Armitage, both opposed the deal as did the Republican presidential candidate, Bob Dole, whose campaign Mr Rumsfeld ran and where he also acted as defence adviser.
One unnamed ABB board director told Fortune magazine that Mr Rumsfeld was involved in lobbying his hawkish friends on behalf of ABB.
The Clinton package sought to defuse tensions on the Korean peninsula by offering supplies of oil and new light water nuclear reactors in return for access by inspectors to Pyongyang's atomic facilities and a dismantling of its heavy water reactors which produce weapons grade plutonium. Light water reactors are known as "proliferation-resistant" but, in the words of one expert, they are not "proliferation-proof".
The type of reactors involved in the ABB deal produce plutonium which needs refining before it can be weaponised. One US congressman and critic of the North Korean regime described the reactors as "nuclear bomb factories".
North Korea expelled the inspectors last year and withdrew from the nuclear non-proliferation treaty in January at about the same time that the Bush administration authorised $3.5m to keep ABB's reactor project going.
North Korea is thought to have offered to scrap its nuclear facilities and missile programme and to allow international nuclear inspectors into the country. But Pyongyang demanded that security guarantees and aid from the US must come first.
Mr Bush now insists that he will only negotiate a new deal with Pyongyang after the nuclear programme is scrapped. Washington believes that offering inducements would reward Pyongyang's "blackmail" and encourage other "rogue" states to develop weapons of mass destruction.

Bellicose – wishing to start war
Détente – odprężenie
To defuse – rozładować
To dismantle – rozmontować
To enhance – to improve, ulepszyć
To engage – zaangażować się
To expell – wydalić
Hawkish – someone who prefers to use force than peaceful solutions
Inducement – bodziec
To loathe – to hate
To proliferate – to grow rapidly, mnożyć się, rozprzestrzeniać
To scrap – to not continue with a project or plan
To teeter on the verge – stać na krawędzi
To take precedent – wziąć górę


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Tydzień języka angielskiego - do 40% taniej!

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Przedimek angielski (article) a nazwy wł…

  Przedimek angielski (article) a nazwy własne Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo a...

DRAUGHT, DRAFT czy DROUGHT

W brytyjskim angielskim rzeczownik "draught" oznacza m.in. 'przeciąg', np.:(1a) Could you close the door - I want to prevent this icy draught.Czy mógłbyś zamknąć drzwi - chciałabym zapobiec temu l...

WYKRZYKNIENIA

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, możemy wyrazić szczególne zaangażowanie emocjonalne w wypowiadane zdanie poprzez zmianę intonacji wypowiedzi. W zapisie taką zmianę oznaczamy wykrzyknikiem...

OKREŚLENIA SERII - SERIAL czy SERIES

Rzeczownik "serial" oznacza 'serial', 'film/powieść w odcinkach', np.:(1) His book was made into a TV serial. Jego książkę przerobiono na serial telewizyjny.(2a) I\'m sorry I missed the party, b...

SIC

Wyraz "sic" pochodzi z łaciny i odpowiada polskim wyrażeniom '(właśnie) tak, w taki sposób', '(świadomie) tak, w taki sposób (napisane)'. W języku angielskim pojawia się jedynie w stylu formalny...

Past Continuous

Czasu przeszłego ciągłego („past continuous”) używamy, by opowiedzieć o czynności, która zaczęła się przed opisywanym momentem w przeszłości i jeszcze w nim trwała. Możemy ten moment okreś...

LAY czy LIE

Polacy często mają trudności z właściwym użyciem czasowników "lie" 'kłamać' (formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego "lied"), "lie" 'leżeć' (forma czasu przeszłego "lay\", forma imiesło...

SZYK WYRAZÓW W ZDANIU

Język angielski jest językiem pozycyjnym. Oznacza to, że uporządkowanie składniowe (kolejność wyrazów w zdaniu) odgrywa w nim niezwykle istotną rolę - szczególnie ze względu na bardzo ograniczoną odmi...

AFTER - kiedy znaczy 'POTEM'

Polacy uczący się języka angielskiego mają zwykle kłopoty z poprawnym użyciem słowa „after„ w przysłówkowym znaczeniu ‘potem‘, ‘później‘. Błędy wynikają z kalkowani...

DWUKROPEK

Dwukropkiem posługujemy się w kilku ściśle określonych sytuacjach. W jednym z najczęstszych użyć poprzedza on wyliczenie, czyli grupę wyrażeń przynależnych do tej samej kategorii gramatycznej, oddziel...

CORPSE, CORPS czy CORPUS

Rzeczownik „corpse” odnosi się do ‘zwłok’, ‘(martwego) ciała’, np.:(1a) His corpse was found in the cellar. Jego ciało znaleziono w piwnicy.(1b) *His corps was foun...

Zero Conditional

Angielskie zdania warunkowe - prawdy ogólne (Conditional 0)Niektóre zdania warunkowe mają charakter prawd ogólnych, np.:(1) If you meet an Englishman, speak English.Jak spotykasz Anglika, mów po angie...

Past Simple czy Present Perfect

Chcesz poznać całą gramatykę angielską szybko i skutecznie? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Poniżej przedstawione są podstawowe różnic...

LICZEBNIKI - ZASADY UŻYCIA

W języku angielskim liczebnik poprzedza zazwyczaj liczony rzeczownik. Oto przykłady typowych konstrukcji z liczebnikami:(1) All of those twenty-five girls wanted to admit their guilt.Wszystkie te dwad...

MRUGANIE WINK czy BLINK

Słowa „wink” i „blink” odnoszą się do mrugania oczami (czyli ich szybkiego zamykania i otwierania). Z tego względu są często uznawane przez Polaków za synonimiczne. Istnieje jednak między nimi ważna...

Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły (“present continuous”) tworzy się poprzez dodanie do odmiennego czasownika posiłkowego “be” czasownika głównego w formie ciągłej (która nie podlega odm...

AROUND czy ABOUT

Zarówno „about”, jak i „around” używane są jako przyimki (np. „about/around the garden” ‘po ogrodzie’) i przysłówki (np. „about/around thirty̶...

THANK - DZIĘKOWANIE

W podziękowaniach występuje zazwyczaj słowo “thank”, np.: (1) Thank you! Dziękuję (ci)! (2) Thanks!Dzięki!(3) He shook her hand and thanked her for organising the meeting.Uścisnął jej dłoń...

Future Perfect Continuous

Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego (“future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jak...

CIAŁO - BODY czy FLESH

Angielskie rzeczowniki „body” i „flesh” są najczęściej tłumaczone na język polski jako ‘ciało’, różnią się jednak zakresem użycia oraz podatnością na zastosowania p...

Past Simple

       Chcesz utrwalić lub poszerzyć swoją wiedzę z gramatyki? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Czasowników w czasie przeszłym prosty...

CZASOWNIKI O DWÓCH DOPEŁNIENIACH

Po niektórych czasownikach mogą występować dwa dopełnienia. Istotna jest ich pozycja w zdaniu. Zazwyczaj pierwsze z nich to określenie osoby (w języku polskim odpowiada mu wyrażenie w celowniku), a dr...

APART FROM, BESIDES, BUT FOR czy EXCEPT …

Konstrukcji „but for” (‘gdyby nie’) używamy w zdaniach warunkowych, zazwyczaj w stylu formalnym. Pokazuje ona, że opisywane wydarzenie zależy od jakieś osoby lub zaistniałych o...

UNTIL czy BY

Aby odnieść się do czynności i zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości, możemy użyć konstrukcji z przyimkami „by” ‘przed’, ‘nie później niż’ lub „unti...

LIKE czy AS

Słowa "as" i "like" używane są w języku angielskim do konstruowania porównań, w których odnosi się to, o czym mowa, do innego obiektu. Gdy chcemy powiedzieć, że coś 'jest takie jak (coś/ktoś)', ...

Subskrybcje

Zapisz się do subskrypcji aby codziennie otrzymywać wiadomości i uczyć się słowek
captcha 

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Macro-/Micro-

Macro- or Micro-? The prefix macr- or macro- means "large" or "long." The prefix micr- or micro- means "small" or "tiny." Examples: macroeconomics--the...

Incredible/Incredulous

Incredible or Incredulous? Incredible means "hard to believe," literally "not able to be believed." Incredulous means "skeptical" or "unbelieving." It re...

Incisive/Decisive

Incisive or Decisive? Incisive literally means "cutting into." Figuratively, it means acute, sharp, or trenchant. The adverb form is incisively; the noun form, incisiveness. Decisive c...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Apollo 13

JOHN YOUNG - What network do we want? EVERYBODY - Walter! Come on, put on Walter! Jules Bergman! John. John, turn it up! Turn it up WALTER CRONKITE (on TV) - ...has completed putting on the...

Does 'mademoiselle' matter? Yes, if you…

So French feminists want to do away with "mademoiselle", the Gallic equivalent of the now outdated "Miss"; cue a wail of "aren't there more important battles for feminis...

Phoebe Cary-Nearer Home

Nearer Home ONE sweetly solemn thought Comes to me o\'er and o\'er; I am nearer home to-day Than I ever have been before; Nearer my Father\'s house, 5 Where the man...

Eriksson is staying for Euro 2004 campai…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Jon Brodkin Friday February 28, 2003 Sven-Goran Eriksson yesterday said he would definitely be staying to guide England through to the 2004 European Championshi...

Cooking With Stella

Award-winning photojournalist Dilip Mehta has dipped his toe into feature film-making, with sister Deepa alongside: they have co-written this unexceptional comedy that resembles Deepa's Canadi...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

 

Loading ...

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy pliki cookies. Sprawdź cel, warunki przechowywania i dostęp do tych informacji w Polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Polityka cookie OK